Annons

Annons

Magnolia Bostad byter lista på Nasdaq

Stockholms bolagskommitté har godkänt Magnolia Bostad listbyte, från Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm sker efter publicering av prospektet. Aktien kommer att vara föremål för handel på Nasdaq Stockholms Medium Cap-segment och kommer fortsatt att handlas under samma ticker och ISIN-kod. Aktieägare i Magnolia Bostad kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

– Noteringen är ett kvitto på att Magnolia Bostad har gjort en fantastisk resa de senaste åren, säger Fredrik Holmström grundare och styrelseordförande Magnolia Bostad, i ett pressmeddelande.

Bolagets styrelse anser att en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett naturligt steg i Magnolia Bostads utveckling som därmed kommer att kunna ge bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna samt institutionella investerare. Noteringen kommer även att öka kännedomen om Magnolia Bostad och stärka dess varumärke. Magnolia Bostads styrelse har av dessa skäl gjort bedömningen att en notering på Nasdaq Stockholm kommer att främja bolaget i dess vidare utveckling.

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons