Karriär

Magdalena Andersson tillträder som ordförande för IMF:s högsta rådgivande organ

Under måndagen tillträdde finansminister Magdalena Andersson som ordförande för Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC), Internationella valutafondens högsta rådgivande organ.

Publicerad 2021-01-18

Vid en pressträff tillsammans med IMF:s verkställande direktör Kristalina Georgieva presenterade Magdalena Andersson inriktningen för arbetet under hennes ordförandeskap. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Den globala ekonomin möter många utmaningar som behöver hanteras av världens länder gemensamt. Vi måste få fart på våra ekonomier efter pandemin och det måste göras på ett inkluderande och rättvist sätt. Den här krisen erbjuder ett unikt tillfälle att öka takten i klimatomställning och att bygga ett starkare och mer jämlikt samhälle, säger finansminister Magdalena Andersson.

–Jag är glad att Internationella valutafondens medlemsländer har valt Magdalena Andersson till ordförande för Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC) för de kommande tre åren. Statsrådet och jag har arbetat tillsammans tidigare och jag är fullständigt övertygad om att hennes omfattande erfarenhet kommer att vara till nytta för oss alla i dessa extraordinära tider. Vi går nu in i en av modern tids mest betydelsefulla perioder, där vi kommer att behöva ett kraftfullt internationellt samarbete för att säkra återhämtningen från covidpandemin, öka tillväxten och skapa fler arbetstillfällen i en ny grön och digital ekonomi. Under Magdalena Anderssons ledning kommer IMFC att ha en central roll. Jag ser fram emot ett nära samarbete med henne i våra 190 medlemsländers tjänst, säger IMF:s verkställande direktör Kristalina Georgieva. 

IMFC består av 24 medlemmar och sammanträder vanligtvis två gånger om året i samband med Internationella valutafondens års- och vårmöten. Magdalena Andersson är den första kvinnan som blir ordförande. Ordförandeuppdraget kommer att kombineras med hennes arbete som finansminister.

Platsannonser

Nyheter