Fastigheter

M2 ökar i Corem - budplikt har utlösts

M2 Asset Management har utökat sitt innehav i Corem. Budplikt har utlösts.

Publicerad 2020-11-20

M2 Asset Management har förvärvat 1 607 021 stamaktier av serie A och 16 072 501 stamaktier av serie B i Corem Property Group, motsvarande 4,7 procent av aktierna och 4,8 procent av rösterna i Corem, till ett pris om 18,60 kronor kontant per stamaktie av serie A respektive serie B. Det framgår av ett pressmeddelande.

De förvärvade aktierna i Corem tillträddes den 18 november 2020. Efter förvärvet äger M2 och dess dotterbolag 46,4 procent av aktierna och 47,6 procent av rösterna i Corem.

Genom förvärvet utlöses budplikt vilket innebär att M2 är skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Corem inom fyra veckor från förvärvet, alternativt avyttra samtliga aktier som nyligen har förvärvats.

– Vi är glada för att kunna stärka vårt ägande i Corem och vi bedömer att tidpunkten var bra. Att förvärvet utlöser budplikt var inget självändamål utan vi bedömer fortsatt att Corem utvecklas bäst i egen regi som ett noterat bolag på Nasdaq Stockholm. Vi ser fram emot att, tillsammans med Corems övriga drygt 7 600 aktieägare, få fortsätta att verka för värdetillväxt i Corem, säger M2:s ordförande Rutger Arnhult i en presskommentar.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in