Finans

Lyxor lanserar klimatanpassade ETF:er

Lyxor ETF är den första ETF-leverantören att erbjuda investerare ett komplett utbud av ETF:er utformade att motverka klimatförändringar.

Publicerad 2020-03-30

De börshandlade fonderna, de första av sitt slag i Europa, är utformade i enlighet med målen om minskning av koldioxidutsläppen som antogs vid Parisavtalet 2015. Investerare har nu möjlighet att få exponering mot Europa, USA, tillväxtmarknader, samt övriga kapitalmarknader. Två av ETF:erna (Emerging Markets och USA) noterades den 26 mars på Euronext (i euro), och den 7 april kommer de noteras på London Stock Exchange (i dollar). Ytterligare två börshandlade fonder kommer att listas inom kort. 

Fonderna följer MSCI Climate Change-index, som tar hänsyn till huvudmålen i EU:s förordningar om investeringsriktmärken som en del av EU:s handlingsplan för hållbar finansiering från 2018. En viktig del av planen var att skapa nya riktmärken för klimatomställning som utformats för att hjälpa investerare att omallokera kapital mot portföljer som avyttrar fossila innehav i förenlighet med målen i Parisavtalet.

För att bygga upp dessa klimatriktmärken rekommenderade EU:s tekniska expertgrupp (TEG) att man skulle använda den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) mest ambitiösa 1,5 °C-scenario (1,5 °C utan eller med begränsat överskridande). I samband med detta föreslog kommissionen en normativ ram för minimikrav för dessa index som innebär en minskning av de globala utsläppen av växthusgaser med 7 procent årligen för att nå netto noll-utsläpp av växthusgaser 2050.

Nuvarande största benchmarks för investeringar innebär för närvarande temperaturökningar om omkring 4 – 6 °C fram till 2100, vilket skulle kunna innebära slutet för mänsklighetens liv som vi känner till det idag.

– Att omallokera biljoner från dessa icke-kompatibla index är avgörande för den utmaning vi har framför oss, skriver Lyxor i ett pressmeddelande. 

Från och med april 2020, måste indexskaparna meddela om deras viktigaste riktmärken är anpassade till Parisavtalets klimatmål och senare kunna föreslå en alternativ plan.

MSCI Climate Change-index har utformats för att uppfylla huvudmålen i EU:s riktmärken för klimatomställning, inklusive en omedelbar 30-procentig minskning av koldioxidintensiteten och en plan för att minska utsläppen med 7 procent per år, samtidigt som kapitalet omallokeras mer framgångsrikt. Deras metod förväntas ändras till metoden för MSCI Provisional Climate Change EU Climate Transition-index för att uppfylla alla minimikrav i enlighet med TEG:s slutrapport från den 30 september 2019.

– Dessa ETF:er utökar Lyxors befintliga utbud av fonder som ger investerare makt att kunna förändra världen och man bekräftar samtidigt sin position som ESG- och klimatpionjär. Detta markerar ytterligare en milstolpe i Lyxors mångåriga uppdrag att påskynda omställningen mot en grön ekonomi. Lyxor är den enda ETF-leverantören i Europa som erbjuder investeringar som direkt bidrar till fyra av FN:s mål för hållbar utveckling, skriver bolaget vidare.Lanseringen är den första i en serie lanseringar av klimatrelaterade ETF:er från Lyxor som kommer att ske under året.

– Genom att se över sina regler för investerings-benchmarks har EU gett passiva, regelbaserade investeringsförvaltare en nyckelroll i kampen mot klimatförändringarna. ETF-leverantörer har möjligheten, men även ansvaret att hjälpa till i omallokeringen av biljoner genom att erbjuda enkla, transparenta produkter som uppfyller kraven i den nya förordningen. Genom utvidgningen av detta unika utbud ger vi investerare ännu fler verktyg för att nå sina klimatmål, säger Arnaud Llinas, Head of Lyxor ETF & Indexing, i en skriftlig kommenterar.

Platsannonser