Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf vd på Landshypotek bank.
Bank

Lyckad huslåneintroduktion för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank gör ett starkt resultat för 2017 och visar tillväxt inom såväl inlåning som utlåning.

Uppdaterad 2018-01-26
Publicerad 2018-01-26

Landshypotek Bank förbättrade resultatet, exklusive nettoresultatet av finansiella transaktioner, med närmare 60 miljoner kronor och slutade på 387 miljoner kronor. Banken visar också tillväxt inom såväl inlåning som utlåning, enligt årsrapporten som presenterades i dag. Under hösten har Landshypotek Bank även gjort en lyckad introduktion på bolånemarknaden. 

– Vi gör ett historiskt starkt underliggande resultat. Framförallt har vi haft en väldigt bra höst med en lyckad start för marknadsintroduktionen av våra bolån och kraftigt ökad synlighet. Det har gjort att vi har kunnat välkomna många nya kunder, såväl jord- och skogsbrukskunder som huslånekunder till vår bank, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.

Utlåningsvolymen ökade under året med två miljarder kronor och uppgick till 68,5 miljarder kronor. Även inlåningen ökade med 1 miljon kronor och uppgick vid årsskiftet till 12,7 miljarder kronor.

Årets lägre nettoresultat av finansiella transaktioner försämrade resultatet när de posterna inkluderas. Rörelseresultatet, inklusive nettoresultatet av finansiella transaktioner, uppgick till 339,2 miljoner kronor, vilket var 14,2 miljoner kronor lägre jämfört med 2016. Det underliggande resultatet, exkluderat nettoresultatet av finansiella transaktioner, uppgick till resultatförbättrande 387,3 miljoner kronor, jämfört med 327,3 miljoner kronor föregående år.

Banken redovisar kreditförluster netto på 12,5 miljoner kronor, jämfört med 14,8 miljoner kronor året innan. Räntenetto förbättrades något och kostnaderna låg på samma nivå som föregående år.

Under det fjärde kvartalet har Landshypotek Bank introducerat sig på bolånemarknaden. Redan efter några månader, vid årsskiftet, uppgick utlåningen till kunder som lånar till hus till en halv miljard kronor. Men även fler jord- och skogsbrukskunder har sökt sig till banken.  

– Nu har vi gått in i 2018 med en positiv känsla och fullt fokus på stärkt marknadsnärvaro som bank för att spara och låna, till hus eller till jord- och skogsbruk. Vi vill presentera vår bank för allt fler på den svenska bankmarknaden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.

Styrelsen i Landshypotek Bank beslutar med bokslutet att lämna 170 miljoner kronor i koncernbidrag till ägarna. Banken ägs av 40.000 lånekunder inom jord och skog, organiserade i Landshypotek Ekonomisk Förening. Koncernbidraget används till den ekonomiska föreningens verksamhet och efter föreningens beslut, till medlemsutdelning. Beslut om medlemsutdelning fattar föreningen på sin stämma i april.

Platsannonser