Finans

Lyckad debutemission för Danske Hypotek

Danske Hypoteks debutemission möttes av stark efterfrågan. ". Orderboken var av mycket hög kvalitet och visade en god fördelning mellan olika typer av institutionella investerare.", säger, säger Per Tunestam, vd Danske Hypotek.

Publicerad 2017-09-01

I juni gav Finansinspektionen klartecken för Danske Bank att starta bolåneinstitut i Sverige. Danske Hypotek har nu påbörjat sin verksamhet och genomfört sin debutemission på den svenska så kallade benchmark-marknaden för säkerställda obligationer. Emissionen – som genomfördes i syndikerat format - mottogs väldigt väl av marknaden och orderboken blev kraftigt övertecknad, enligt ett pressmeddelande.

- Vi är glada över att emissionen möttes av stark efterfrågan. Orderboken var av mycket hög kvalitet och visade en god fördelning mellan olika typer av institutionella investerare. För oss var detta ett lyckat första steg i vår plan för ett långsiktigt engagemang i den svenska marknaden. Vår avsikt framöver är att löpande tillmötesgå marknadens efterfrågan med fler obligationer och successivt bygga ytterligare emissionsvolym i enlighet med etablerad kutym i marknaden. Vi ser fram emot att bli en regelbunden emittent på den svenska marknaden, säger Per Tunestam, vd Danske Hypotek.

- Genom den här emissionen har Danske Bank nu åtkomst till samma finansieringskälla som övriga svenska storbanker. Därigenom skapas långsiktiga och hållbara förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt på den svenska bankmarknaden, säger Stojko Gjurovski, chef för Personal Banking, Danske Bank Sverige.

Platsannonser

Logga in