Lundström överklagar till Högsta Domstolen

Han vill få frågan om internetleverantörernas ansvar prövad. "Så vitt jag vet har aldrig någon tidigare dömts för medhjälp till medhjälp i svensk rättshistoria", skriver Carl Lundström via sin advokat Per E Samuelson till HD.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-12-20

Det är snart en månad sedan deldomen i den uppmärksammade The Pirate Bay-målet kom.

Fängelsestraffen sänktes i Svea hovrätt men skadeståndsbeloppet höjdes markant.

Anmäl dig till Realtid.ses Nyhetsbrev Teknik, Media och Telekom som skickas ut varje tisdag.

Fredrik Neij dömdes till 10 månaders fängelse, Peter Sunde till 8 månaders fängelse. Gottfrid Svartholm Warg som också är med i kvartetten av åtalade väntar på att få sitt ansvar prövat i domstol eftersom han vid tillfället låg på sjukhus i Kambodja.

Wasabrödsmiljonären och it-entreprenören Carl Lundström dömdes till fängelse i 4 månader för att han genom sitt bolag Rix Telecom tillhandahållit datorer, bandbredd och datorskåp åt The Pirate Bay (TPB).

Han blev även tillsammans med de andra åtalade solidariskt skadeståndskyldig. Beloppet uppgick till 46 miljoner kronor.

Nu överklagar Carl Lundström hovrättens dom till Högsta domstolen.

Han skriver, genom sin advokat Per E Samuelson, att det finns flera prejudikatfrågor i målet.

Han pekar bland annat på frågan om fildelning utgör medhjälp till upphovsrättsintrång. Varför är en fildelningstjänst som TPB "straffbart främjande till skillnad från andra tjänster på Internet som också kan användas till illegal fildelning, såsom tex. Google."

Carl Lundström skriver i sin överklagan att hovrätten har konstaterat att åklagaren inte lyckats styrka att han "tillsammans och i samförstånd" svarat för TPB, vilket gör det konstigt att han fälldes.

Han ifrågasätter även Svea hovrätts slutsats att han genom sitt företag kostnadsfritt upplåtit datorer för driften av TPB.

Han menar att han inte kände till dessa datorer.

Svea hovrätt skrev i domen (26/11-2010):

"Mot bakgrund av Carl Lundströms engagemang i projektet framstår det enligt hovrättens uppfattning som uteslutet att han som verkställande direktör skulle vara ovetande om att denna mycket speciella kund i sin verksamhet nyttjade datorer som hans bolag ägde".

Men framförallt har Carl Lundström, som menar att det är ostridigt att han var internetleverantör till TPB, en fråga som han anser är den viktigaste att få svar på.

"Att bedöma internetleverantörers straffrättsliga ansvar torde vara målets viktigaste prejudikatfråga."

Hovrätten för i domen ett långt resonemang om att det saknas praxis i frågan, uppger Carl Lundström.

Ska internetleverantörer fällas för medhjälp till medhjälp, som Carl Lundström dömdes till, om brott begås av kundernas slutanvändare? Detta är en fråga som Högsta domstolen ska ta ställning till om domstolen väljer att pröva målet.

"Så vitt jag vet har aldrig någon tidigare dömts för medhjälp till medhjälp i svensk rättshistoria", skriver Carl Lundström via sin advokat Per E Samuelson.

Carl Lundström och hans advokat ställer sig frågande till om internetleverantörerna överhuvudtaget ska straffas för vad deras kunders slutanvändare på olika håll i världen använder tjänsten till.

"Svaret är nej, ett rungande nej: Det bör inte vara straffbart att leverera ström och tillhandahålla ett dataskåp i Solna till ett svensk företag som i sin tur driver TPB för vad användarna av TPB runt om i världen använder tjänsten till."

Carl Lundström menar att det inte finns en möjlighet för en leverantör att känna till när, var och hur huvudbrott begås eller vilka som begår dem eller till vilken skada.

Han tar även upp skadeståndsbeloppets storlek i sin överklagan och menar att Svea hovrätts dom var väldigt hård.

"Är det rimligt att en internetleverantör åläggs 46 miljoner kronor i skadestånd för 33 uppladdningar som han ostridigt saknat kännedom om?"

"Och är det rimligt att internetleverantören (medhjälp till medhjälp) blir solidariskt skadeståndsskyldig med medhjälparna."

Han berättar även att det under förhandlingarna påståtts från åklagaren samt skiv- och filmbolagen att det verkliga antalet uppladdningar kan handla om miljoner antal tillfällen.

Om de åtalade hade dömts i den storleksordningen "skulle det handla om ett skadestånd i storleksordningen motsvarande Sveriges BNP eller rentav ännu mera."

Carl Lundström är den förste som överklagar Svea hovrätts dom.

Även Peter Sunde lämnade på måndagseftermiddagen in överklagan enligt egen utsago. Så här skriver han på sin Twitter (brokep):

"Sådär. Överklagan inlämnad. God jul!"

Bakgrund: The Pirate Bay

När polisen genomförde sin razzia mot Pirate Bay 2006 hade sajten omkring 2 miljoner samtidiga användare. Fram till rättegången förra våren växte den vidare i snabb takt till drygt 20 miljoner samtidiga användare.

Och när piraträttegången fortsatte i hovrätten i oktober hade sajten enligt piraterna nästan fördubblats ytterligare en gång, till 35 miljoner samtidiga användare.

Det har aldrig funnits några upphovsrättsskyddade filer, filmer eller musik, på Pirate Bays hemsida. Däremot mycket små torrentfiler som söker upp en eller flera trackers. Dessa trackers håller reda på vilka användare som har de filmer eller låtar som nedladdaren vill ha och de koordinerar nedladdningen. Torrentfilen fungerar som en karta som visar var på internet filen finns.

Men den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att genomföra nedladdning utan att använda torrentfiler. I stället används DHT-teknik. Ett tillfälligt nätverk upprättas med hjälp av så kallade magnetlänkar när någon söker en fil. På Pirate Bays hemsida går det nu att välja nedladdning med torrent eller magnetlänkar.

Om torrentfilen kan liknas vid en karta är magnetlänken snarast en vägvisare.

Källa: TT

Platsannonser

Logga in