Börs

Lundbergs ökar vinsten

Investmentbolaget redovisar en kraftig ökning av resultatet som uppgick till 3.237 miljoner under tredje kvartalet.

Uppdaterad 2016-11-24
Publicerad 2016-11-24

Lundbergs rapporterar ett substansvärde efter uppskjuten skatt per den 30 september 2016 till 65,6 miljarder kronor, vilket innebär en ökning av substansvärdet med 17 procent till 525 per aktie jämfört med den 31 december 2015.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 14.555 miljoner kronor, en minskning med 8 procent. Resultat efter finansiella poster exklusive nedskrivningar och orealiserade värdeförändringar uppgick till 9.503 miljoner en ökning från 3.372 miljoner kronor under niomåndersperioden. Den kraftiga förbättringen förklaras av redovisningsmässig övergångseffekt om 5.112 miljoner kronor beroende på att Industrivärden under första kvartalet övergick till att redovisas som intresseföretag.

Koncernens resultat efter skatt blev 11.914 kronor (4.726) vilket motsvarar resultat per aktie till 79:47 kronor, en ökning från 24:48 under januari-september 2015.

Resultat under det tredje kvartalet uppgick till 3.237 miljoner kronor en ökning med 155 procent jämfört med samma period i fjol.

Lundberg har under året ökat i Industrivärden från 13,6 procent av av kapitalet till 16,1 per den 22 november. Bolaget har även ökat i Indutrade från 25,6 till 26,3 procent och i Skanska från 4 till 4,3 procent.

Som tidigare kommunicerats av bolaget har styrelsen i Fastighets AB L E Lundberg utsett Louise Lindh till ny vd från och med 1 januari 2017. Hon efterträder Peter Whass, vd sedan 2004, som kvarstår i annan roll liksom i styrelsen.

Platsannonser