Finans

Lundbergs ökar utdelningen och substansvärdet

Investmentbolaget Lundbergs substansvärde ökade 35 procent under 2019 och styrelsen föreslår en höjd utdelning på 6 procent.

Uppdaterad 2020-02-20
Publicerad 2020-02-20

Substansvärdet efter uppskjuten skatt för Lundbergs ökade 35 procent under 2019 jämfört med 2018. Resultatet mångdubblas och utdelningen föreslås höjas med 6 procent eller 0,2 kronor till 3,40 kronor aktie.

Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 388 kronor per aktie – 96,3 miljarder kronor, jämfört med 288 kronor – 71,4 miljarder kronor vid motsvarande tidpunkt föregående år. Den 18 februari 2020 hade det ökat ytterligare, till 414 kronor per aktie – 102,6 miljarder kronor.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 21,7 miljarder kronor för 2019, jämfört med 20,2 miljarder 2018.

Lundbergs resultat efter skatt landade på 19,5 miljarder kronor, en ökning med hela 261 procent jämfört med resultatet på 7,5 miljarder 2018. Orealiserade värdeförändringar och nedskrivningar har påverkat resultatet en hel del, däribland en omvärdering av Holmens skogstillgångar. Även införandet av den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkar.

Kapitalandelarna i aktieinnehaven har ändrats måttligt, där Holmen har ökat mest, 1,2 procentenheter till 34,1. Största innehavet sett till kapital är Huvudstaden som utgör 45,3 procent och tredje största är Indutrade på 26,7.

Koncernens verksamhet består av fastighetsrörelse, skogs- och kraftrörelse, tillverkning och försäljning av kartong, papper, trävaror, samt aktieförvaltning.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in