Börs

Lundbergs ökar resultatet

Investmentbolaget Lundbergs ökar resultatet som uppgår till 3.784 miljoner kronor efter skatt för det andra kvartalet 2018.

Uppdaterad 2018-08-23
Publicerad 2018-08-23

I dag presenterar investmentbolaget Lundbergs delårsrapport för andra kvartalet. Av rapporten framgår en resultatökning från 2.899 miljoner kronor andra kvartalet i fjol till 3.784 miljoner kronor efter skatt för det andra kvartalet 2018.

Resultatet per aktie uppgick till 9,04 kronor jämfört med 8,07 samma period i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 5.324 miljoner kronor jämfört med 5.400 miljoner kronor samma period i fjol.

Nettoomsättningen för fastighetsrörelsen uppgick till 347 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 386 miljoner kronor. Nettoomsättningen för aktieförvaltningen uppgick till 348 miljoner kronor och rörelseresultatet till 673 miljoner kronor. Nettoomsättning för Hufvudstaden uppgick till 464 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 1.775 miljoner kronor. Holmens nettoomsättning uppgick till 4.165 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 618 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 3.443 miljoner kronor jämfört med 3.559 miljoner kronor samma period i fjol.

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 297 kronor. Motsvarande värde den 21 augusti var 315 kronor per aktie. 

Platsannonser