Finans

Lundbergs höjer utdelningen

Investmentbolaget Lundbergs höjer utdelningen till 3,2 kronor per aktie från 3 kronor per aktie. 

Uppdaterad 2019-02-21
Publicerad 2019-02-21

Resultatet efter skatt är -877 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018, jämfört med 1 696 motsvarande period föregående år. Nettomsättningen blev 4 799 miljoner kronor jämfört med 4 816.

Substansvärdet per aktie var 288 kronor per aktie vid periodens utgång, vilket innebär en substansrabatt på 9,3 procent. Den 19 februari var substansvärdet 314 kronor per aktie. Det innebar en rabatt om 8,2 procent.

 

 

Platsannonser