Annons Annons

Lönsamt att erbjuda medarbetare digitala hälsokontroller

Publicerad 2019-06-16

Det är vanligt att företag erbjuder sina medarbetare regelbundna medicinska hälsoundersökningar. Men den senaste tiden har dessa reaktiva undersökningar diskuterats flitigt och börjat jämföras med proaktiva digitala hälsokontroller – som visat sig vara både effektiva och lönsamma.

Kostnaderna för ohälsa på svenska företag växer lavinartat och uppgår idag till 350 miljarder kronor per år. Förutom enskilda personers lidande är ohälsa en stor bromskloss för företags lönsamhet. Anledningarna till de höga siffrorna beror på att de flesta företag arbetar på ett felaktigt sätt mot ohälsa; resurserna sätts in när problemen redan har uppstått. Ur ett företagsperspektiv är inte reaktiva åtgärder ekonomiskt försvarbart i förhållande till hälsoeffekterna.

Stress och psykosociala faktorer, smärta i kroppen samt levnadsvanor (som fysisk aktivitet, alkohol- och tobaksvanor) står för merparten av företags ohälsa idag. Men det är i regel inte något som syns på företagens sjukskrivningstal. Medarbetarna som är drabbade av ovan är ofta kvar på arbetet – men presenterar sämre i form av nedsatt produktivitet, effektivitet och total arbetsförmåga.
Det är alltså dessa parametrar som företag kan ha ett verkligt värde av att mäta och förändra. Att som företag påstå man inte har några problem inom sin verksamhet på grund av låga sjukskrivningstal är med andra ord fel, och en förlegad föreställning.

Wellrs digitala hälsokontroll är ett effektivt, enkelt och gediget alternativ till de gamla medicinska hälsokontrollerna. Genom att inkludera bland annat levnadsvanor, stressnivåer och smärta i mätningen utvärderas just de parametrar som vi vet är orsaken till ohälsa på företag – vilket ger en tydlig och mer sanningsenlig bild av hur ditt företag presterar. Det är enkelt att komma igång med Wellr, särskilt för dig som arbetsgivare, då varje medarbetare hanterar sina egna uppgifter och hälsokontroller. Genom påminnelser, gamification och stor användarvänlighet motiverar Wellr dina medarbetare att aktivera sig för att värna om sin hälsa, något som gynnar den enskilde individen, företagskulturen, arbetsmiljön och företagets generella lönsamhet. Ett friskt och välmående företag presterar bättre, så enkelt är det faktiskt!

Läs mer på www.wellr.se

Platsannonser