Annons

Annons

Lönefestival när Kirsebom var vd

Stiftelsen för Vetenskapsinformations dotterbolag kallades "Festivalbolaget". Det som skulle bli en återkommande Vetenskapsfestival är kört i botten. Av omsättningen under åren då Bjarne Kirsebom var vd gick 70 procent till löner. När pengarna sinade hoppade Kirsebom av.

Stiftelsen för Vetenskapsinformation, som nu kontrollerades (se del 1) av Bjarne Kirsebom, den nu dömde vice vd:n i ABB Peter Fallenius, och Per Mossberg ändrade inriktning då Bjarne Kirsebom fick sparken från statliga KK-Stiftelsen efter att att ha anlitat konsulter för 30 miljoner kronor utan offentlig upphandling.

Bjarne Kirsebom var ute i kylan och startade det egna konsultbolaget Kirsebom Partners. Det gick inget vidare, så miljonerna i Stiftelsen för Vetenskapsinformation blev attraktiv hårdvaluta.

Från att ha följt stadgarna och givit några blygsamma bidrag till olika forskningsändamål kom allt att handla om dotterbolaget, Stockholm Konst & Vetenskap AB, även kallat Stockholm Arts & Science AB. Det var dit miljonerna slussades och Kirsebom blev vd. Planerna var att skapa en vetenskapsfestival som skulle återkomma vart annat år.

Annons

Annons

Miljonlönen till Kirsebom – Resultat: Minus 13,2 miljoner

Under åren 2001-2004 omsatte bolaget 12 miljoner kronor. Drygt 8 av dem gick till löner varav 2,7 till vd Bajrne Kirsebom under tre år. Bolagets resultat? Minus 13,2 miljoner kronor under samma period.

– Stiftelsen skulle inte finnas alltför länge. Avsikten vara att pengarna skulle förbrukas, säger AnnMari Israelsson. Hon handplockades till stiftelsens styrelse av Kirsebom 1999.

2002 lämnade alla ledamöterna styrelsen i Stiftelsen för Vetenskapsinformation: Bjarne Kirsebom, Peter Fallenius, Per Mossberg, AnnMari Israelsson och doldisen Nils Karlsson. Den avgående styrelsen, slog fast att stiftelsen med dotterbolaget inte klarar av att arrangera några vetenskapsfestivaler på längre sikt. Av de ursprungliga 20 miljonerna fanns endast 5,1 miljoner kronor kvar i kassan när styrelsen avgick.

Anders Flodström tar över

Anders Flodström, rektor på KTH, tog över som styrelseordförande i Stiftelsen för Vetenskapsinformation 2003.

– Ingen av de tidigare ville vara kvar, säger Anders Flodström till Realtid.se.

I april i år fick stiftelsen ett föreläggande från Länsstyrelsen i Stockholm för att de inte inkommit med årsredovisning för 2003. Så sent som i går har den inte nått Länsstyrelsen.

Spelplan Stockholm 2002 och Vetenskapsfestivalen 2004

2002 hade man arrangerat den första festivalen som kallades Spelplan Stockholm, och Stiftelsen för Vetenskapsinformation var huvudfinansiär med 11 miljoner kronor.

Förra året genomfördes Vetenskapsfestivalen i Konserthuset i Stockholm. Mindre än förra gången, men Stiftelsen var huvudarrangör även denna gång.

Enligt Johan Schuber, inhyrd projektledare för festivalen, till vardags på Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, hade festivalen en budget på 3,4 miljoner kronor. Stiftelsen för Vetenskapsinformation bidrog med 2 miljoner kronor och KTH med 1,4 miljoner kronor.

Petter Green, finansdirektör på KTH, ger andra siffror till Realtid.se.

– KTH gick in med ett bidrag på 3,5 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor var ett bidrag från kultur- och utbildningsdepartementet, säger Petter Green.

Stämmer Greens siffror så var den socialdemokratiska regeringen huvudfinansiär av Vetenskapsfestivalen - dock utan att nämnas som officiell sponsor.

Förutom att uppgifterna om ekonomin för festivalen går isär, så förnekar den enda styrelseledamoten Carin Ifvarsson Fischer att hon sitter i styrelsen.

Enligt de senaste uppgifterna från Bolagsverket är Carin Ifvarsson Fischer den enda styrelseledamoten och Anders Flodström är styrelsesuppleant. Samma uppgifter får jag från Johan Schuber och Lotta Thörn på IVA.

Men.

– Jag blev tillfrågad att vara ordförande under en övergångsperiod och jag avgick i höstas, säger Carin Ifvarsson Fischer på telefon från Frankrike.

Carin Ifvarsson Fischer är i dag pensionerad och verkar omedveten om att hon har kvar styrelseansvaret.

Förra årets arrangemang kan vara det sista. Enligt Carin Ifvarsson Fischer är det inte rimligt att KTH eller IVA tar på sig rollen som huvudarrangör.

– Vi för en diskussion om möjligheterna att arrangera en vetenskapsfestival i Stockholm 2006, men stiftelsens pengar räcker inte till, säger Anders Flodström.

Fyller Festivalbolaget någon funktion?

– Egentligen inte. Det kan vara enklare att skriva avtal för ett aktiebolag än för stiftelsen, men bolaget fyller ingen vital funktion, säger Anders Flodström.

Kirsebom tas om hand av – Regeringen Persson!

I juni 2003 utsåg den socialdemokratiska regeringen Bjarne Kirsebom till forskningsråd vid den svenska EU-delegationen. Ingen Realtid.se varit i kontakt med har kunnat förklara på vilka meriter eller hur utnämningen gått till. Kirsebom lämnar vd-jobbet på det väldränerade Festivalbolaget för en månadslön på 57.000 kronor i Bryssel.

Redovisade Bjarne Kirsebom sina affärer med Peter Fallenius för er innan han utsågs till forskningsråd?

– Inte vad jag minns. Jag hade inget samtal med honom av den karaktären. Han nämnde endast att han jobbade ihop med två kvinnor. Men Peter Fallenius namn nämndes inte, säger Agneta Blad, som var statssekreterare hos utbildningsminister Thomas Östros och höll i rekryteringsärendet. I dag är hon rektor för Högskolan i Kalmar.

Kirsebom fick uppdraget tidsbegränsat till den 31 augusti 2005.

Kirsebom har blivit en i raden av höga tjänstemän som den socialdemokratiska regeringen tillsatt utan öppen process, ingen öppen kravprofil, ingen öppen meritvärdering.

Nu vill Kirsebom, som fyller 60 nästa år, stanna i Bryssel fram till sin pensionering.

– Det är under beredning. Vi räknar med att fatta beslut före midsommar, säger Gunilla Edgren-Nybom, personalchef på utbildningsdepartementet.

Har Bjarne Kirsebom redovisat sina affärer med Peter Fallenius inför ert kommande beslut?

– Det vill jag inte kommentera, säger Gunilla Edgren-Nybom.

Realtid.se efterlyser någon dokumentation av Kirseboms prestationer i Bryssel eller någon form av utvärdering från regeringens sida. Dock utan resultat.

Vad har Kirsebom gjort för insats i Bryssel?

– Jag känner mig inte bekväm att uttrycka mig om Bjarne. Jag vill inte prata om hans arbetsinsatser, säger Mariann Samuelson på forskningspolitiska enheten på utbildningsdepartementet.

När Realtid.se under flera dagar söker utbildningsminister Leif Pagrotsky, får vi beskedet av hans pressekreterare Thomas Johansson, att Pagrotsky inte vill lämna någon kommentar.

I ett samtal med KTH:s finansdirektör Petter Green framkommer det att Kirsebom fortsatte att engagera sig i Festivalbolaget. Att Utbildningsdepartementet gick in med 3 miljoner kronor i Vetenskapsfestivalen 2004 var Kirseboms förtjänst. Men pengarna slussades inte direkt till huvudarrangören Festivalbolaget där Kirsebom varit vd, utan via medsponsorn KTH.

– Det var Bjarne som fixade, säger Petter Green. Han är ju rätt kreativ när det gäller sånt här.

Nästa artikel: Så gick det när Bjarne Kirsebom och Peter Fallenius skulle bli it-klippare

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons