Annons

Annons

planbok.jpg

Lön är fortfarande ett skäl att vilja byta jobb.

Lön viktigaste incitamentet att byta jobb

Högre lön är den vanligaste anledningen för jurister att överväga nytt arbete. Större utmaningar är också en viktig anledning, enligt Juristbarometern.

En av frågorna i branschtidningen Legally yours undersökning Juristbarometern 2018 handlar om incitament att byta jobb. 1868 jurister inom olika yrkeskategorier har svarat på enkäten och en av frågorna de fick lyder: ”Vad skulle få dig att byta arbete?”.

De svarande har bara fått välja ett av flera angivna alternativ.

22,7 procent anger då att högre lön är den vanligaste orsaken att vilja byta jobb. 17,7 procent anger större utmaningar.  En försvinnande liten andel anger att trevligare kollegor eller kunder skulle vara skäl till att byta arbete.

Annons

Annons

Anledningar att byta jobb

Högre lön 22.7%

Större utmaningar 17.7%

Lägre arbetsbelastning 13.3%

Mindre arbetstid 12.4%

Bättre arbetsvillkor 8.2%

Bättre arbetsmiljö 2.5%

Trevligare kollegor 1.9%

Trevligare klienter 0.3%

Källa: Juristbarometern/Legallay yours

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons