Börs

Lohilo Foods godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

Lohilo Foods har fått sin ansökan om notering av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market godkänd.

Publicerad 2020-10-23

Första dag för handel med bolagets aktier blir nu på måndag, den 26 oktober under kortnamnet LOHILO. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lohilo Foods har, som tidigare meddelats, slutfört nyemissionen av aktier till allmänheten och professionella investerare i Sverige med en teckningslikvid om sammanlagt ca 30 miljoner kronor. Erbjudandet övertecknades och totalt tillfördes bolaget cirka 1 000 nya aktieägare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Lohilo Foods. Nordnet Bank är Selling Agent i samband med erbjudandet. Emissionsinstitut av är Hagberg & Aneborn Fondkomission.

 

Platsannonser