Finans Nyhet

Ljusa tider i City

Publicerad

Londons finanskvarter anställer igen enligt undersökning av bemanningsföreaget Manpower. Jakten på personal får även lönerna att rusar i höjden.

Företag i Londons finanskvarter, City, anställer i rekordtakt. Inte sedan 1998 har sysselsättningen ökat så snabbt enligt bemanningsföretaget Manpower undersökning.

På frågan hur finansföretagen anser att den totala sysselsättningen förändras på företaget under de närmasta tre månaderna blev resultatet i Manpowers syselsättningstrend plus 23 procent. Det är en ökning från plus 16 procent under föregående kvartal.

Trenden är ett index som räknas ut genom att se till skillnaden mellan hur många företag som tänker anställa och hur många som tänker avskeda.

Annons

– Vi har känt av en tydlig ökning vad gäller lediga platser och våra kunder har mer aktivt börjat söka efter personal, säger Michaella Rogers från Manpower i London till en brittisk dagstidning.

Efterfrågan på personal driver även upp lönerna. Ingångslönerna för nyutexaminerade revisorer i Londons har stigit 10 procent på ett år.

– Vi kan åter se en ökad efterfrågan på kvalificerade revisorer i City. Och det beror inte enbart på prognoserna som pekar på en uppgång i affärsvolymen, utan också på att finansbranschen står inför flera regelförändringar, bland annat övergången till International Accountings Standards, säger Richie Holliday, associate director på det brittiska rekryteringsföretaget Morgan McKinley.

Annons

För revisorer inom Product Control med ACA-examen har ingångslönerna i Londons heta finanskvarter stigit från i snitt 42.500 pund per år 2003 till 46.750 pund i år. Det är en uppgång på 10 procent. Och de mest eftertraktade kan tjäna över 50.000 pund per år.

För revisorer inom Financial Control är uppgången nästan lika hög, 7 procent. För dem har ingångslönerna ökat från 41 500 till 44 500 pund om året. För internrevisorer är uppgången fem procent, från fjolårets ingångslöner i snitt på 40.500 till årets 42.500 pund. Det framgår av Morgan McKinley’s ACA Career Handbook som publcieras nästa vecka.

Även aktieanalytiker, mäklare och anställda inom corporate finance, risk- och investment mangement kan se goda möjligheter till löneökningar.

Annons

– Ingångslönerna är mycket attraktiva och det avspeglar efterfrågan i City. Och glöm inte att förmånerna är tillbaka. Räknar man in pensions- och livförsäkring, fri hälsovård, gymkort och bonus kan årslönen för de bästa motsvara 65.000 pund. Vår bedömning är att de mest framgångsrika teamen kan komma att kvittera ut bonusar på 30 procent av grundlönen för 2004–2005, säger Jason Gamer, operativ chef på Morgan McKinley.

I Sverige går kurvorna åt motsatt håll. I Manpowers sysselsättningstrend faller för den finansiella sektorn från plus 16 till plus 10 procent. Trenden för finanssektorn är dock marginellt bättre än siffrorna för landet som helhet där indexet föll från plus 16 till plus 9 procent.

Annons