FinansNyhet

Liten stabilitetsrisk i konsumtionslånen

Finansinspektionen har studerat 148 000 låntagares konsumtionslån.
Publicerad

De flesta lån till konsumtion är små, har hög effektiv ränta och kort löptid. Men det är hushåll med stora lån som står för den största delen av nyutlåningen och dessa lån växer snabbast, visar Finansinspektionens kartläggning av privatpersoners konsumtionslån.

Realtid.se

Hushållens skulder består till största delen av bolån, men också av så kallade konsumtionslån. Finansinspektionen har nu kartlagt marknaden för konsumtionslån genom att studera 148 000 låntagare hos 20 olika företag.

Rapporten visar att hushåll med högst inkomster tar också de största lånen. Låntagare med bolån tar vanligen ett större konsumtionslån än dem som inte har ett bolån. Små lån kan vara början på en större skuld om låntagaren ersätter eller utökar lånen i stället för att betala av dem. På sikt kan det leda till att låntagaren blir överskuldsatt.

Av de konsumtionslån som ingick i kartläggningen är de flesta små och har en hög effektiv ränta. Det beror på att löptiden vanligen är kort och att avgifterna som tillkommer är stora i förhållande till lånets storlek.

Annons

Hushåll med stora lån står för den största delen av nyutlåningen och dessa lån växer snabbast. Ökningen har varit särskilt stor de senaste fyra åren. Denna period har präglats av en stark konjunktur och låga räntor. Därutöver kan bolånetaket och amorteringskravet till viss del ha bidragit till att stora konsumtionslån i högre utsträckning används för bostadsändamål och andra köp, konstaterar Finansinspektionen.

Konsumtionslån står för en liten del av hushållens skulder och utgör därför en begränsad stabilitetsrisk. Men konsumtionslån påverkar hushållens ekonomi.

Hushåll med stora konsumtionslån betalar i genomsnitt en fjärdedel av sin inkomst i ränta och amorteringar. De som även har bolån betalar ännu mer. FI:s stresstest visar att många låntagare kan hamna i en svår ekonomisk situation vid stigande räntor eller inkomstbortfall. 

Annons

Vissa låntagare kan till och med få problem att betala på sina lån eftersom deras utgifter överstiger inkomsterna.

Olika långivare gör kreditprövningen på olika sätt. Generellt är den mer noggrann för stora lån. Nästan alla låntagare som tar stora lån har en beräknad skuldkvot. Vartannat beviljat lån över 100 000 kronor har föregåtts av en beräkning av hushållens månadsöverskott, konstaterar Finansinspektionen i rapporten om de svenska konsumtionslånen 2018.

Annons