FinansNyhet

Lindahls Stockholmskontor spricker

Publicerad

(UPPDATERAD) Delägarna vid Lindahls kontor i Stockholm lämnar Lindahl. Efter årsskiftet bildar de två nya advokatbyråer. Uppbrottet sker efter en tids interna diskussioner mellan delägarna i Stockholm.

Rakel Lennartsson

Andreas Henriksson

Lindahl är en av Sveriges ledande affärsjuridiska rådgivare, med sammanlagt sex kontor i Sverige och drygt 400 medarbetare.

Den kvarvarande ledningen för byrån har för avsikt att även framåt ha en stark närvaro på Stockholmsmarknaden och inleder i och med dagens beslut ett arbete med att säkerställa den framtida verksamheten i Stockholm.
 
– Styrelsen för Lindahl beklagar beslutet som tagits i Stockholmsgruppen, och vidtar nu ett antal åtgärder för att arbetet för våra klienter ska fortgå utan störningar, säger Johan Herrström, styrelseordförande i Lindahl.

Stockholmskontoret utgör i nuläget drygt en tredjedel av byråns samlade verksamhet, sett till omsättning och anställda. Antalet delägare på kontoret uppgår till cirka 30 stycken.

Annons

De anställda på Stockholmskontoret informeras om förändringarna nu klockan 13 idag onsdag av Johan Herrström. 

Förändringen kommer på kort sikt påverka Lindahls ställning på Stockholmsmarknaden, men påverkar inte verksamheten vid kontoren i Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg.

– Lindahl är en byrå med starka, ledande kontor på sina respektive marknader och vår verksamhet står och faller inte med denna förändring. Vår ambition på Stockholmsmarknaden är oförändrad och verksamheten i Stockholm kommer att drivas med nya krafter efter årsskiftet, säger Johan Herrström.

Annons

Formerna för delägarnas utträde vid årsskiftet återstår att hantera. Av uppsägningstiden följer att Lindahls nu har sex månader på sig att hantera situationen. 

– Fram till årsskiftet drivs verksamheten som vanligt med fokus att fortsatt förse våra klienter med värdeskapande juridisk rådgivning inom ramen för Advokatfirman Lindahl, säger Johan Herrström.

– Fram till årsskiftet drivs verksamheten som vanligt med fokus att fortsatt förse våra klienter med värdeskapande juridisk rådgivning inom ramen för Advokatfirman Lindahl, säger Johan Herrström.

Annons

Vid Lindahls Stockholmskontor arbetar 170 personer inklusive de 30 delägarna och cirka 15 personer som tillhör Lindahls nationella organisation, det är personal inom it, marknad och knowledge management.

Vad gäller övriga cirka 125 anställda kan man förvänta sig att de följer med de olika delägarna in i nya verksamheter, men det kommer att vara deras val och ytterst regleras av arbetsrätt. 

– Det är för tidigt att spekulera om hur verksamheten i Stockholm kommer att organiseras framöver, säger Johan Herrström, styrelseordförande i Lindahl, till Realtid.

Kommer ni att rekrytera i Stockholm eller kan det bli aktuellt att göra förvärv?

– Det är för tidigt att spekulera om vilken väg vi väljer där, det kan vara frågan om att rekrytera eller att gå samman med befintliga verksamheter, det är de alternativ som finns.

Finns det risk för följdverkningar på andra Lindahlskontor?

– Det finns inga motsättningar i Lindahls. Vad gäller situationen i Stockholm har vi ett bra samtal kring detta nu, det finns ingen osämja, säger Johan Herrström. 

Texten har uppdaterats.

Annons