FinansNyhet

Lindahl utser ny vd och rivstartar med nytt kontor

Från vänster: Henrik Nobel, Mats Tindberg, Mårten Lindberg, Johan Herström, Tobias Wåhlén Foto: Martina Huber
Publicerad

Efter de uppmärksammade avhoppen kan Realtid avslöja att advokatfirman Lindahl stärker greppet om Stockholm. Firman öppnar nytt kontor samt värvar Tobias Wåhlén som ny vd från konkurrenten DLA Piper.

Sara Johansson

Det är endast ett och ett halvt år sedan Advokatfirman Lindahl skakades av delägaravhopp. Nu stärker advokatfirman sin position i Stockholm igen och rekryterar tre delägare till det nya kontoret. Förutom de tre delägarna Henrik Nobel, Mårten Lindberg och Mats Tindberg återvänder Tobias Wåhlén till advokatfirman Lindahl – denna gång som vd.

Tobias Wåhlén arbetade på som operativ chef, COO, Lindahl mellan 2016 och 2018. Under ett och ett halvt år var han därefter på DLA Piper som COO – tills han fick erbjudandet att utveckla Lindahls hela verksamhet och sätta inledande fokus på att bygga upp ett Lindahl-kontor i Stockholm igen.

– Nu vill vi bygga upp något nytt och bättre. Det viktiga är att det finns en väldigt stark samsyn mellan alla Lindahl-kontoren. Nu startar vi ett ambitiöst bygge av ett Stockholmskontor som är tätt sammankopplat med den strategi som finns för hela Lindahl, som bygger på klientnytta, gemenskap, en samsyn och en vilja att arbeta tillsammans över kontorsgränserna. Den är starkare än någonsin. Lindahl är en byrå med sex kontor, säger Tobias Wåhlén.

Annons

Johan Herrström, som är styrelseordförande i advokatfirman Lindahl, poängterar att den roll som Tobias Wåhlén nu får är nyinrättad.

– Vi har resonerat mycket kring detta och har haft dessa tankar tidigare. Att ha någon som kan fokusera till 100 procent på ett annat sätt än om det är en som är delägare som tar den rollen. Nu har vi rätt man på rätt plats.

Hur kom ni fram till att rekrytera Tobias Wåhlén som vd?
– Det var ett naturligt val. Vi har haft ett gott samarbete under många år. 

Annons

Vad tänkte du, Tobias Wåhlén, när du fick detta erbjudande?
– Det är fantastiskt av flera skäl. Jag känner Lindahl väl efter att jag arbetat här tidigare. Jag förstår kulturen, personerna och vilken kraft som finns i en god organisation. När en sådan organisation säger att man vill bli bättre, vill samarbeta mer tillsammans och vill bygga upp något spännande och nytt i hop i Stockholm. Då är det så klart en utmaning och möjlighet som är omöjlig att tacka nej till.

Tobias Wåhlén har alltid tyckt att Lindahls största styrkor är kontorens samarbeten, uppger han.

– Oavsett var du sitter som delägare eller jurist kan du ta hjälp av kollegor från andra kontor. Alla kompetenser och experter sitter inte på alla kontor utan det just det här lagarbetet där helheten blir större än summan av delarna. När det bygger på en kultur som innebär att vilja utvecklas och vilja bli bättre. Att vilja lyssna och lära. Det ger en väldigt bra bas för att skapa nytta för klienterna och en spännande miljö som talanger kan växa inom.

Annons

Lindahl har även kontor i Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Helsingborg och Uppsala. Stockholmskontoret som består inledningsvis av 12 personer som kommer att arbeta nära Uppsala-kontoret där de tillsammans bildar en enhet med omkring 50 jurister.

Delägargruppen på Stockholmskontoret består av Henrik Nobel, Mårten Lindberg och Mats Tindberg.

Henrik Nobel har en bakgrund som advokat och hans expertis finns främst inom M&A, bolagsrätt och private equity.

Mårten Lindberg är advokat och specialiserad inom IT, medie och immaterialrätt. Han har även erfarenhet som bolagsjurist på Spotify och dessförinnan på IFS.

Mats Tindberg har varit på Lindahl i tio år och har mer än 25 års erfarenhet av affärsjuridik inom svensk industri och är specialiserad på bolagsrätt, M&A och IT.

Tre delägare, har ni någon ambition om hur stora ni ska bli i Stockholm?
– Vi kommer att växa. Med hur många och hur fort får vi se, men det viktiga är att hitta rätt personer med rätt kompetenser, säger Johan Herrström som poängterar att det är viktigt att Lindahl kommer tillbaka med delägare i Stockholm. 

– Från dag ett kommer vi kunna leverera hela Lindahls erbjudande. Även om kontoret inledningsvis är relativt litet är det viktigt att vi använder de resurser som vi har i hela landet, säger Johan Herrström.

Tobias Wåhlén lägger till:

– Att de andra kontoren bestämt sig för att vilja utveckla och samarbeta kommer skapa en resa som är väldigt positivt för klienterna, för talangerna och för byråns kultur.

Lärde ni er något från den perioden då flera delägare lämnade Lindahl?
–  Det är klart att vi lärde oss något. Den analysen som vi gjorde då i kombination med de erfarenheter som vi hade sedan tidigare är att kultur är väldigt viktigt för att bygga organisationen på ett långsiktigt och trovärdigt sätt, säger Johan Herrström och fortsätter:

– Att börja på det sätt som vi gör nu där vi hittar rätt personer som har drivet och viljan att  bygga upp en verksamhet på Lindahl-vis och har tålamod innebär att vi kan ta rätt steg istället för att göra det fort och fel.

Johan Herrström blickar tillbaka drygt 15 år till när Malmö-kontoret lämnade Lindahl. Lindahl gjorde då en nystart med tre personer och i dag finns det 76 anställda på kontoret i Malmö som, tillsammans med Helsingborgskontoret, är störst i Skåne.

– Att växa på det sättet – att ha tålamod. Vi har lärt oss mycket av det också och kommer få starkare stöd från övriga delar i landet. Tanken är att vi ska växa utifrån det vi startar med i dag.

Tobias Wåhlén uppger att det finns en stark efterfrågan på den typ av jurister som finns på Lindahl.

– Det sätt som Lindahlare är med sina klienter och sina partners. Det har vi känt hela tiden från Stockholmsmarknaden – man vill ha mer Lindahl här.

Vad skiljer Lindahl från andra byråer?
– Det som är styrkan i Lindahl är gemenskapen och nyfikenheten inför vad andra personer och kollegor kan bidra med. Det finns en vilja att hjälpa alla, såväl klienter som kollegor, att uppnå sin fulla potential. 

Johan Herrström tillägger:

– Det finns en prestigelöshet hos oss som inte alltid utmärker advokatbranschen.

Tobias Wåhlén poängterar att detta är något som byrån hört från klienter och att det inte är Lindahl självt som satt en sådan etikett.

– Man blir stolt över detta, säger Tobias Wåhlén.

Annons