FinansNyhet

Lindahl biträder LFV Holding vid strategiskt förvärv

Publicerad

LFV Holding förvärvar dotterbolag från Eltel.

Olof Ehrs

LFV Holding, ett dotterbolag till Luftfartsverket, förvärvar samtliga aktier bolaget Eltel Networks Aviation & Security från Eltel. Detta framkommer av ett pressmeddelande.

Lindahl har varit rådgivare åt LFV Holding och Luftfartsverket med teamet Johan Herrström, Annika Brandt, Viktor Friberg, Ellen Frisk, Eric Ericsson och Jakob Melander.

Eltel Networks Aviation & Security tillhandahåller tekniska drift-, underhålls- och supporttjänster bland annat för flygtrafiktjänster.

Annons

LFV är ett statligt bolag som tillhandahåller tjänster inom flygtrafik. LFV har utifrån sin sourcingstrategi, det återupptagna totalförsvaret, en förändrad omvärldsbild samt den nya säkerhetsskyddslagens förutsättningar bedömt att den förvärvade verksamheten, bör bedrivas i LFV:s egen regi.

LFV är Eltels största kund inom affärsområdet aviation & security och parterna har kommit överens om att ett förvärv av hela affärsområdet är den bästa och mest effektiva lösningen för alla involverade.

Eltel-koncernen affärsområdet aviation & security hade under 2019 cirka 200 medarbetare och omsatte cirka 310 miljoner kronor. Affären förväntas slutföras under andra kvartalet 2020 och är villkorad av bland annat Konkurrensverkets godkännande.

Annons
Annons