Stefan Ericson, filialchef för Pareto Asset Management i Sverige. Foto: Olof Ehrs
Stefan Ericson, filialchef för Pareto Asset Management i Sverige. Foto: Olof Ehrs
Kreditmarknaden

"Likviditetsbristen i marknaden verkar vara över"

Stefan Ericson, Sverigechef och head of fixed income på Pareto Asset Management, positionerar räntefonden inför en kommande recession.

Uppdaterad 2020-04-06
Publicerad 2020-04-03

Pareto Asset Managements (AM) CIO Finn Øystein Bergh och Sverigechef Stefan Ericson presenterade i ett webbinarium under torsdagen kapitalförvaltarens syn på obligationsmarknaden.

– Vi är på väg in i en recession. Varje dag kommer nya siffror som visar att den globala ekonomin står inför en inbromsning. Deutsche Bank släppte nyligen en prognos att BNP i Tyskland förmodligen kommer falla med 5 procent i BNP för 2020 och utvecklingen ser ungefär lika ut i övriga Europa.

Stefan Ericson som är ansvarig förvaltare för Pareto Global Corporate Bond, berättar att krisen drabbat marknaden för företagsobligationer.

– Som alla risktillgångar har vi sett en black swan-påverkan på kort tid. Tillgångarna faller i pris brett nu men de globala centralbankernas stödpaket börjar redan ge positiv effekt på företagsobligationsmarknaden.

Pareto Global Corporate Bond som är Sveriges första svanenmärkta räntefond, har inga innehav i fossila bolag, flyg eller gruvnäringen. Fonden har en generell övervikt i IT, hälsosektorn, skog och telekom, det vill säga sektorer som är mindre påverkade av den rådande krisen, enligt Stefan Ericson.

– För mig är det viktigaste att den likviditetsbrist vi såg i marknaden senaste veckorna nu verkar vara över. Vi ser nya emissioner på marknaden varje dag nu även om det sker till andra priser än före krisen. Men det är helt naturligt när vi är så här nära en recession.

Historiken visar att den period företagsobligationsmarknaden är i just nu, traditionellt betecknas av överavkastning.

– Vi får 8 procent betalt i yield denna månad för fonden. Det är dubbelt så mycket som veckorna före och rädslan kring konkurser är till stor del redan prissatt. Det obegränsade flödet på dollar har gett positiva effekter på marknaderna i bred bemärkelse. Den ökade kreditpremien har helt enkelt ökat vår potential för avkastning.

Även om centralbankerna främst köper investment grade-obligationer menar Stefan Ericsson att inflödet av nytt kapital i obligationsmarknaden även spiller över på high yield-segmentet. Han menar att defensiva high yield-obligationer är de som gynnas mest av utvecklingen.

– Vi har köpt obligationer från Davita och Ericsson senaste tiden och sålt av obligationer från underleverantörer till bilindustrin. Även om inte de slutar tillverka och får ytterligare lån från centralbankerna ville vi få ner den risken när vi får så mycket betalt av andra obligationer.

– Vi är nöjda med rådande prissättning och det är viktigt att den inte stiger för mycket med tanke på att vi står inför en kommande recession. Historiken visar däremot att high yield-marknaden kommer återhämta sig snabbt.

Realtid Karriär intervjuade även Stefan Ericson under våren. Den artikeln hittar du här.

Platsannonser

Logga in