Carl Bennets Lifco emitterar två obligationslån.
Finans

Lifco emitterar två obligationslån om 1 miljard kronor

Lifco emitterar två icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år.

Publicerad 2017-11-30

Lifco har beslutat att emittera två icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år. Det första obligationslånet uppgår till 165 miljoner kronor och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +0,75 procent med en effektiv kreditmarginal om 0,60 procent. Det andra obligationslånet uppgår till 835 miljoner kronor och löper med en årlig fast ränta om 0,355 procent. Intresset för obligationslånen var mycket stort och emissionerna övertecknades.

Likviden från obligationsemissionerna kommer att användas till refinansiering av existerande banklån. Lifco avser att notera de nya obligationerna på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

SEB och Danske Bank har varit finansiella rådgivare och Vinge har varit legal rådgivare till Lifco.

Platsannonser