Annons

Annons

Carlbennet534.jpg

Carl Bennets Lifco emitterar två obligationslån.

Lifco emitterar två obliagtionslån

Carl Bennets Lifco emitterar två icke säkerställda obligationslån om totalt 1,75 miljarder kronor. Likviden ska bland annat användas till refinansiering av existrande obligationslån.

Lifco meddelar i dag att bolaget emitterar två icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år.

Det första obligationslånet uppgår till 1.050 miljoner kronor och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +0,75 procent med en effektiv kreditmarginal om 0,55 procent. Det andra obligationslånet uppgår till 700 miljoner kronor och löper med en årlig fast ränta om 0,405 procent. 

"Intresset för obligationslånen var mycket stort och emissionerna övertecknades”, framgår det av pressmeddelandet.

Annons

Annons

Likviden från obligationsemissionerna ska användas till refinansiering av existerande bank- och obligationslån. 

För tre år sedan, den 26 mars 2015, beslutade Lifco att emittera icke-säkerställda obligationslån med en löptid om tre år. Obligationslånen uppgick till totalt 1.050 miljoner kronor.

De dagsaktuella obligationerna ska noteras på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Danske Bank och SEB har varit finansiella rådgivare och Vinge har varit legal rådgivare till Lifco.

Så sent som i månadsskiftet november-december 2017 meddelade även Lifco att bolaget emitterat två icke-säkerställda obligationslån med en löptid om två år. Då uppgick obligationslånen till 165 miljoner kronor respektive 835 miljoner kronor. Även dessa noterades på Nasdaq Stockholm.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons