M&A

LeoVegas förvärvar brittisk casinooperatör 

LeoVegas ingår avtal om att förvärva den snabbväxande brittiska casinooperatören IPS för 65 miljoner pund.

Uppdaterad 2018-01-12
Publicerad 2018-01-12

LeoVegas har, genom sitt helägda dotterbolag LeoVegas Gaming Ltd, ingått avtal om förvärv av tillgångar i speloperatören IPS samt relaterade tillgångar från bolaget European Domain Management, båda bolagen är baserade i Alderney, Kanalöarna. Dessutom har LeoVegas, genom ett helägt brittiskt dotterbolag, också kommit överens om att förvärva tillgångarna i Rocket 9. Rocket 9 är en marknadsföringsverksamhet baserad i Newcastle, Storbritannien.

Under det fjärde kvartalet 2017 genererade IPS intäkter om 11,7 miljoner GBP och, tillsammans med förvärven av tillgångarna från de två andra bolagen, en justerad EBITDA om 3,8 miljoner GBP. 

Förvärvet finansieras genom befintlig kassa och lånefinansiering till en total köpeskilling om 65 miljoner pund (73,5 miljoner euro). Förvärvet kommer ytterligare att stärka LeoVegas närvaro i Storbritannien och position som det ledande mobilspelsbolaget.

Förvärvet är villkorat av att särskilda villkor uppfylls och tillträde till förvärvet beräknas ske under den senare delen av första kvartalet 2018.

Platsannonser