FinansNyhet

Lendify tar in ytterligare 100 miljoner

Erika Eliasson är chef för investerarrelationer på Lendify. Foto: Lendify
Publicerad

Insitutionella investerare går in med ytterligare 100 miljoner kronor i fintechbolaget Lendify – som därmed tagit in totalt 300 miljoner inom ramen för en obligationsemission. Carnegie Investment Bank har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut, medan Roschier Advokatbyrå och Advokatfirman Vinge varit legala rådgivare.

Realtid.se

Som Realtid.se tidigare berättat tidigare gick institutionella investerare in med 200 miljoner kronor i Lendify i form av en emissionsobligation som nu utökas med ytterligare 100 miljoner kronor som ska lånas ut på bolagets peer-to-peer-plattform.

– Vi har byggt en kreditmodell och plattform som har förtroende bland professionella aktörer. Det finns en stor vana bland institutionella aktörer att investera i lån till kreditvärdiga låntagare och vi har respekt för att det tar tid att etablera ett nytt tillgångsslag bland privatinvesterare, säger Erika Eliasson, IR-chef på Lendify, till Realtid.se.

Obligationerna har en löptid på 3 år med en årlig ränta om 3 månader Stibor + 5 %. Transaktionen har väckt stort intresse från nordiska investerare och blev övertecknad, enligt bolaget. Carnegie Investment Bank har varit finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med obligationsemissionen, medan Roschier Advokatbyrå AB och Advokatfirman Vinge agerat legala rådgivare.

Annons

Lendify kallar sig för en marknadsplats för lån och möjliggör via sin P2P-plattform lån mellan bland annat privatpersoner.

– Genom att använda oss av den institutionella marknaden kan vi möta den stora efterfrågan på lån, göra större volymer och på så sätt även förbättra vårt erbjudande till våra privatinvesterare vilka är kärnan i vår verksamhet. Tack vare ökade volymer har vi kunnat öka riskspridningen och allokeringstakten för investerarna, säger Erika Eliasson,

Bland Lendifys ägare återfinns Avito-grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert, affärsängeln Fredrik Wallenberg samt Vostok New Ventures vd Per Brilioth och Lundin-toppen Ashley Heppenstall. 

Annons

Bolagets medgrundare och vd Nicholas Sundén-Cullberg sa i en intervju med Realtid.se i slutet av juni att Lendifys mål är att expandera till Norge och Finland, ta 5 procent av blancolånsmarknaden och bli en börs för lån i Norden. Bolaget utesluter inte banksamarbeten, men vill inte gå till börsen.

– Våra ägare tänker långsiktigt och vet att det tar lång tid att bygga ett bolag som ska utmana det traditionella banksystemet. Så vi ska försöka behålla dem så länge vi kan, sa Nicholas Sundén-Cullberg till Realtid.se då.

Entreprenören John-Christian de Champs (tidigare Eriksson)  startade – med inspiration från amerikanska och brittiska motsvarigheter – Lendify 2014. Han fick snart med sig Nicholas Sundén-Cullberg och José Cartro som hjälpte till att bygga upp bolaget.

Annons

John-Christian de Champs var Lendifys vd fram till slutet av juni i år, då han efterträddes av Sundén-Cullberg. de Champs är dock kvar i bolaget och fokuserar numera på affärs- och it-utveckling. 

Ökade lånevolymer på plattformen

Under räkenskapsårets första kvartal kvartal (1 maj–31 juli 2017) utbetalades lån för 170 miljoner kronor via Lendifys peer-to-peer-plattform. Det kan jämföras med 135 miljoner kronor för hela det föregående räkenskapsåret som omfattar perioden 1 maj 2016 till 30 april 2017.  

De ökade volymerna innebär att insättningar gjorda från och med 15 september i år sprids på fler lån. Enligt de nya riktlinjerna fördelas investeringar på över 10.000 kronor på 30 lån, de på 50.000 på 40 lån, de på 100.000 på 50 stycken och investeringar på över en miljon på 100 lån.

Källa: Erika Eliasson, IT-chef på Lendify

Annons