Erika Eliasson. Foto: Press
Fintech

Lendify gör rekordförlust på 69 miljoner kronor

Utlåningen på marknadsplatsen för lån uppgick i juni till över 1 miljard kronor. Samtidigt redovisar bolaget en förlust på 69 miljoner efter tillväxtinvesteringar. "Vi ska bygga ett stort bolag", säger IR-chefen Erika Eliasson till Realtid.

Uppdaterad 2018-07-06
Publicerad 2018-07-06

I juni hade över 1,1 miljarder kronor lånats ut till privatpersoner via Lendifys plattform, en marknadsplats för lån, grundad 2014. Bara under årets andra kvartal lånades det ut 339 miljoner kronor, en ökning med 210 procent, jämfört med motsvarande period 2017. 

Lendify-koncernen ökade även under sitt förkortade räkenskapsår 2017 – som sträcker sig över åtta månader – även sin omsättning till 25 miljoner kronor, jämfört med 4,5 miljoner under föregående räkenskapsår.

Men samtidigt gjorde bolaget under räkensskapsåret sin hittills största förlust på hela 69 miljoner kronor. Det kan jämföras med en resultatförlust på 52 miljoner 2016.

Tillväxtsatsningar i form av ökad marknadsföring och utökad personalstyrka ligger bakom både den ökade utlåningen och den rekordförlusten.

– Vi har nu en extremt skalbar plattform och affärsmodell. Och när vi nu är i färd med att bygga ett riktigt stort bolag. Vi har under 2017 bland annat gjort investeringar för att bredda våra funktioner inom finans, compliance och riskhantering, säger bolagets IR-chef Erika Eliasson och fortsätter:

– Vi har även investerat i plattformen, byggt ett helt eget it-system och fått på plats en gedigen kreditsbedömning. Men också satsat på marknadsföring, till exempel tv-reklam, för att komma ut med vårt varumärke.

Hur har er marknadsföring fallit ut hittills?

– Mycket bra. Det ser vi på våra utlåningsvolymer.

Ska ni försöka minska förlusten under pågående räkenskapsår?

– Vi fokuserar även framåt på tillväxt men även lönsamhet. Vi ser att vi kan göra betydligt större [utlånings]volymer med den personalstyrka vi har i dag. Vi växer i snabb takt och siktar mot att bygga ett stort bolag, sänka räntorna för låntagarna ta marknadsandelar från bankerna och ge bra avkastning till investerarna.

Lendify har dock, liksom sina konkurrenter Brocc och Savelend, dragit med allokeringsproblem. Långivare vill generellt låna ut med korta bindningstider som ger högre ränteavkastning, medan det omvända förhållandet gäller för låntagarna.

Lendifys största ägare är grundaren John-Christian de Champs (fd Eriksson) som äger 32 procent av bolagets aktier. Näst största ägare är Richard Göransson som grundade inkassobolaget Intrum Justitia och Hans Westin, medgrundare av Resurs Bank. De äger 14,8 respektive 14 procent av Lendify.

Platsannonser