Finans

Lena Apler och tidigare vd:n har lämnat Exceed

Lena Apler har nu lämnat värdepappersbolaget Exceed Capital Sverige AB och samtidigt har även vd:n Henrik Sundin lämnat bolaget. Ny vd och ny styrelseledamot är tillsatta.

Publicerad 2018-08-21

Redan i maj 2018 kunde Realtid.se meddela att Collectors grundare och styrelseordförande Lena Apler var redo att lämna värdepappersbolaget Exceed Capital Sveriges styrelse efter ett turbulent år för bolaget där hon själv uttrycker att ledningen inte lämnat tillräckligt mycket information till styrelsen om verksamheten.

Vid årsstämman den 21 maj 2018 uträdde hon formellt från styrelsen. Lena Apler har suttit med i styrelsen sedan 2011 då bolaget hette Svenska Garantiprodukter. År 2014 köpte bolaget upp värdepappersbolaget Exceed och mäklarfirman Oak Capital. Tillsammans bildade bolagen Exceed Capital Sverige AB.

Gunnar Lindberg utsågs som ersättare för Lena Apler på stämman i maj. Han är bland annat styrelseordförande för Almi Företagspartner i Jönköping men driver även egen konsultverksamhet inom företagsorganisation och verksamhetsutveckling.

Vid stämman lades även årsredovisningen för 2017 fram och godkändes av stämman. Provisionsintäkterna uppgick till drygt 102 miljoner kronor, vilket var lägre jämfört med de senaste två rapportåren då de uppgick till drygt 140 miljoner kronor och 129 miljoner kronor.

Årets resultat uppgick till en förlust om cirka 700.000 kronor, vilket kan jämföras med föregående års förlust om 3 miljoner kronor och vinster 2014/2015 om 11 miljoner kronor.

Exceed skriver att man under perioden har investerat i nya system för lämplighetsbedömning vid rådgivning, e-signatur, bandning av telefoner, depåsystem samt pensionsanalyser.

”Parallellt med dessa investeringar har ett stort arbete lagts ner på att förfina arbetsmetodiken i bolagen, till att bli mer proaktiv mot kund…"

Finansinspektionen straffade Exceed i november 2017 med en varning och sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor. Myndigheten ansåg att värdepappersbolaget hade bristande rutiner som lett till att kunderna inte haft nödvändigt skydd mot att drabbas av förluster.

I årsrapporten skriver Exceed att avgiften är betald och att bakgrunden bakom varningen ”är händelser 2014-2015 avseende en mis-match mellan summan på klientmedel i depåsystemet jämfört med innehav på klientmedelskonto på banken”. Exceed skriver även att ingen kund kommit till skada och att det heller inte funnits någon risk att kunder inte kunde få ut sina pengar då bolaget hade mer kapital på bankkonto än summan av likvida medel i kunddepåer.

Vidare skriver man i Exceeds rapport att ”företagsledningen ser positivt på Exceed Capitals framtid” då det strukturarbete som pågått en tid har "börjat ge resultat”.

Lena Apler uppgav i början av maj att hon avsåg att lämna styrelsen dels på grund av tidsbrist men också dels på grund av bristfällig information från ledningen. Hon uppgav att styrelsen förväntar sig att verksamheten sköts på rätt sätt och att "man blir alltid lite förvånad när det händer saker som man inte hade förväntat sig, det är tråkigt". 

- Jag tycker att det har varit lite för många incidenter som har kommit upp i efterhand och jag är inte bekväm med detta, sade hon till Realtid.se.

Efter att hon berättat detta får Lena Apler även kännedom om att Exceed har drabbats av ytterligare ett bakslag. Fonderna Life Emerging Markets Bonds och Life High Yield Bonds ska avvecklas på begäran av förvaltningsbolaget Life Funds Emea AB efter att förvaltningsbolagets tillstånd att förvalta fonder har återkallats av Finansinspektionen.

Redan för ett år sedan kastades fonderna ut från PPM. För de insatta är detta två fonder som är välkända efter sviterna i Allra-härvan då Life Funds Emea AB ägs av Springwell Group med Mattias Bengtsson som ägare bakom bolaget. Mattias Bengtsson är tidigare huvudägare i mäklarfirman Oak Capital och nu misstänkt i Allrahärvan. 

Henrik Sundin, som varit vd för Exceed under två år, har även lämnat bolaget. Han svarade på en del frågor kring fonderna och Exceeds koppling till Oak Capital. Han berättade bland annat om att Exceed identifierade en del felaktigheter i depålösningen som Exceed övertog från Oak Capital. Felaktigheter hänförliga till innan överlåtelsen mellan bolagen som Oak Capital undanhållit. Från handlingar inskickade till Bolagsverket framgår det att Henrik Sundin lämnar bolaget i mitten av juli i år. I dag är han partner och grundare på den nya försvarsfonden Global Defence and Homeland Security Fund samt styrelseledamot och partner på teknikkoncernen Infra Group Nordic.

Ny extern vd för bolaget är Carl Jonas Vilhelm Dahlgren. Han är även suppleant i Exceed Holding sedan slutet av 2014 samt i ägarbolaget Chalex i Göteborg AB sedan början av 2017.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in