FinansNyhet

Lena Apler: ”Jag avgår nu”

Publicerad

Bristande information från ledningen får Lena Apler att lämna Exceeds styrelse. ”Det har varit lite för många incidenter som har kommit upp i efterhand och jag är inte bekväm med detta”.

Sara Johansson

Lena Apler, Collectors grundare och ordförande, väljer att lämna sitt styrelseuppdrag i det hårt kritiserade värdepappersbolaget Exceed. Lena Apler har suttit med i styrelsen sedan 2011 då bolaget hette Svenska Garantiprodukter. År 2014 köpte bolaget upp värdepappersbolaget Exceed och mäklarfirman Oak Capital. Tillsammans bildade bolagen Exceed Capital Sverige AB.

– Det var en liten del av Oak Capitals verksamhet. Det var då en relativt liten kapitalförvaltare lokalt i Stockholm. SGP:s ambition var att utveckla kundbasen och komma åt ett större nätverk i Stockholm. Det var en rätt liten affär. Utanpå såg den enkel ut och var inte så komplicerad varesig det gäller tillgångsmassan eller affärsmodellen i övrigt. Allt som förekommit om Oak Capital därefter kommer från en annan del från verksamheten som inte varit inne i SGP, förklarar Lena Apler för Realtid.se.

Bolaget har dock stött på kritik från flera håll bland annat från Finansinspektionen som i november 2017 straffade Exceed med en varning och sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor. Myndigheten ansåg att värdepappersbolaget hade bristande rutiner som lett till att kunderna inte haft nödvändigt skydd mot att drabbas av förluster.

Annons

Kritiken har även kommit från övriga marknaden om höga avgifter, dålig avkastning och komplicerade produkter. Bland kritikerna finns Avanzas tidigare sparekonom Claes Hemberg.

– Sedan SGP köpte Exceed har man sett över både karaktären på produkter och avgiftsstruktur och sättet att marknadsföra och distribuera. Claes Hemberg är välkänt kritisk till strukturerade produkter och kritiserar de flesta som paketerar och distribuerar strukturerade produkter så det är nog inte speciellt för Exceed, säger Lena Apler.

Exceed har drabbats av ytterligare ett bakslag. Fonderna Life Emerging Markets Bonds och Life High Yield Bonds ska avvecklas på begäran av förvaltningsbolaget Life Funds Emea AB efter att förvaltningsbolagets tillstånd att förvalta fonder har återkallats av Finansinspektionen.

Annons

Redan för ett år sedan kastades fonderna ut från PPM. För de insatta är detta två fonder som är välkända efter sviterna i Allra-härvan då Life Funds Emea AB ägs av Springwell Group med Mattias Bengtsson som ägare bakom bolaget. Mattias Bengtsson är tidigare huvudägare i mäklarfirman Oak Capital och nu misstänkt i Allrahärvan. 

Lena Apler uppger för Realtid.se att hon inte känner till dessa fonder eller att Exceed, eller Svenska Garantiprodukter, sedan samgåendet 2014 ansvarat för försäljning av dessa.

– Jag kan inte riktigt säga att jag är insatt i alla detaljer men jag vet att det var primärt en kundbas man ville komma åt och att det fanns några produkter. Kanske dessa som du nämner, det vet jag inte, säger hon.

Annons

Lena Apler känner inte heller till Exceeds relation till fondförvaltaren, Life Funds Emea, och förvaltarbolagets ägare, Mattias Bengtsson, eller att dessa fonder ska avvecklas.

– Jag har inte haft möjlighet att vara med på de två senaste mötena och jag har dessutom avböjt omval. Jag tycker inte riktigt att jag hinner med att ägna den tid och kraft som skulle behövas åt Exceed. Jag är inte helt uppdaterad över vad som hänt under den senaste tiden.

Hur påverkas Collector och ditt förtroende av att du sitter med i detta bolag?

– Min bedömning är att det inte har påverkats. Collector har inget samröre med Exceed, eller tidigare SGP. SGP och senare Exceeds styrelse har försökt följa sitt uppdrag på bästa sätt. Sedan är jag förste man att beklaga den kritik som kom i höstas från Finansinspektionen där bolaget ålades ett vite och det tyder bara på att man inte har haft kontroll på verksamheten. Det är speciellt tråkigt när man sitter med som styrelseledamot.

Hur stort är ditt ansvar som styrelseledamot?

– Det är alltid lite upp till ledning hur mycket information man lämnar i från sig och hur detaljerat styrelsen ska anses lägga ramarna för verksamheten. Vi förväntar oss att verksamheten sköts på rätt sätt. Man blir alltid lite förvånad när det händer saker som man inte hade förväntat sig, det är tråkigt. Det är också ett av skälen till att jag redan i höstas sade att jag inte kommer att stå till förfogande. Jag går av nu i samband med stämman och står inte till förfogande till omval.

Är det dels på grund av dålig information från ledningen?

– Ja, jag tycker att det har varit lite för många incidenter som har kommit upp i efterhand och jag är inte bekväm med detta.

Vilka faktorer stod bakom ditt beslut att blir ledamot i Exceed (SGP)?

– Bekantskap med Martin Larsson, Örjan Serner och Kenneth Asplund, ägare resp styrelseordf/ledamot och en ambition att öka min kompetens om nya finansiella instrument.

Vad fick dig att sitta kvar i styrelsen under 6-7 år?

– En ambition att bidra till uppstyrning och tillväxt under ordnade former.

Annons