Fonder

Legg Mason: Nödvändig sanering bland aktiva fonder pågår

En av världens största förvaltare av aktiva fonder, Legg Mason, går till angrepp mot sin egen bransch och hävdar att det är för många dåliga aktiva fonder på marknaden. "Det finns en överkapacitet i branschen. Och antalet fonder som inte slår sitt jämförelseindex är alldeles för stort och det ser inte bra ut", säger Legg Masons Nordenchef, Peter Andersson, till Realtid.

Uppdaterad 2017-05-05
Publicerad 2017-05-05

Han menar att det finns alldeles för många fonder som kallar sig aktiva placerare, men som i själva verket lägger sig på positioner som ligger väldigt nära passivt fördelade indexfonder. Därmed instämmer han i stora delar av den kritik - och tycker att det som pågår är en sund självsanering - som har riktats mot aktiva fonder, även om han bitvis anser att kritiken i vissa delar har varit onyanserad.

–Det har varit för mycket fokus på antalet fonder som misslyckas. Man borde också titta på var det stora kapitalet placeras och det är oftast i aktiva fonder som slår jämförelseindex, hävdar Andersson.

–Kritiken mot aktiva fonder har i stora delar varit kanonbra, men debatten borde bli lite mer nyanserad, fortsätter han.

Det finns också en annan faktor som spelar in, menar Peter Andersson.

–Jag har börjat fundera på om det är rätt väg att gå, att sälja aktiva fonder direkt till slutkund. Om enskilda personer inte får goda råd på vägen är aktiva placeringar alldeles för komplexa att bedöma. Det blir mycket svåra beslut att fatta om man inte har omfattande information och just det saknar ofta slutkunden.

Han jämför med hur det går till när institutioner ska placera sina pengar.

–De har hela team som ägnar månader åt att gå igenom hur en fond har presterat, vilket track record en förvaltare har och alla andra detaljer innan de bestämmer sig.

Platsannonser