Lazard minskar ägandet i Oriflame

Samtidigt planeras ett aktieutbytesprogram i börsbolaget som utesluter amerikanska bolag i erbjudandet.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-05-15

Oriflame Cosmetics uppger i ett pressmeddelande att Lazard Asset Management LLC har minskat sitt ägande i Oriflame Cosmetics från cirka 7,5 miljoner aktier, motsvarande 13 procent av det totala antalet emitterade aktier, till cirka 1.500 aktier.

Samtidigt planeras ett aktieutbytesprogram i Oriflame som inleds den 26 maj och avslutas omkring den 15 juni, enligt ett tidigare pressmeddelande från Oriflame.

Bytet görs mellan Oriflame Cosmetics, baserat i Luxemburg, och Oriflame Holding, med bas i Schweiz.

Oriflame Holding erbjuder aktieägare en ny aktie i Oriflame Holding per en aktie i Oriflame Cosmetics. I och med bytet blir Oriflame Holding moderbolag och basen för börsbolaget blir Schweiz. Vid full anslutning i erbjudandet får alla aktieägare samma ägar- och röstandel i det nya moderbolaget.

I samband med detta har bolaget inlett förberedelser för notering av aktierna på Nasdaq OMX Stockholm. Förväntningarna är att aktierna ska noteras omkring den 23 juni 2015.

Aktieägare motsvarande 51 procent av rösterna, inklusive familjen af Jochnick, har förklarat att de har för avsikt att byta sina aktier.

För Lazard, som alltså ägde 13 procent av aktierna i bolaget, blir det svårare. I Aktiemarknadsnämndens uttalande inför uppköpserbjudandet framgår det att det inte riktas till aktieägare eller depåbevisinnehavare i USA. Dessa får istället möjlighet att utanför uppköpserbjudandet, men på samma villkor, byta ut sina aktier/depåbevis i Oriflame Cosmetrics mot Oriflame Holding.

Lazard, som varit storägare i Oriflame sedan 2007, har dock än så länge inte flaggat upp ett motsvarande ägande i Oriflame Holding.

Platsannonser

Logga in