FinansNyhet

”Lättare förutse klimatkriser än finanskriser”

Erik Thedéen på FI inledde årets Finansdagen om en hållbar finansbransch. Swedbanks ordförande Göran Persson avslutade. Foto: Stefan Sigemo/PWC.Erik Thedéen på FI inledde årets Finansdagen om en hållbar finansbransch. Swedbanks ordförande Göran Persson avslutade. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Erik Thedéen på FI inledde årets Finansdagen om en hållbar finansbransch. Swedbanks ordförande Göran Persson avslutade. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Publicerad

Det är lättare för finansbranschen att ta höjd för klimatkrisen än andra kriser enligt Erik Thedéen på Finansinspektionen. Swedbanks ordförande Göran Persson är positiv – enligt honom står vi inför biologins århundrade.

Johan Såthe

– Klimatkrisen kommer, det vet att alla – men inte exakt när. Det är det som skiljer, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen inför en fullsatt sal på Grand Hôtel i centrala Stockholm på tisdagsförmiddagen.

Erik Thedéen var först ut som talare när revisionsjätten PWC ordnade sitt årliga evenemang Finansdagen. I år var temat för dagen ”en hållbar finansbransch”, som lyftes och debatterades ur olika perspektiv under dagens föreläsningar.

Han började med att tala om finanskrisen som drabbade världen 2007 och 2008, den kom som en överraskning för de flesta. Med den kommande klimatkrisen är det annorlunda. Finansmarknadens expertis är att förutse olika risker, det gör enligt Erik Thedéen klimatkrisen ”lättare” att förutse jämfört med andra typer av kriser.

Annons

– Klimatrisker är bättre och lättare att hantera än finanskriser, det är en så kallad ”known unknown”. Den som lyckas och gör det på rätt sätt kommer dessutom att kunna tjäna mycket pengar.

Erik Thedéen pekar från scen på att både BNP per capita i världen och den globala temperaturhöjningen tillsammans har ökat dramatiskt de senaste åren, vilket han betecknar som något av marknadsekonomins misslyckande.

Problemet är att klimatets negativa effekter kommer så långt in i framtiden, att vi inte alla gånger förmår att göra rätt i nuläget. Konsekvenserna kommer många gånger långt senare. Finansmarknaden kan spela stor roll för att vi får en ”ordnad utveckling” här, enligt Erik Thedéen.

Annons

Han konstaterar även att en del personer i omvärlden verkar tycka att hållbarhet är något som man bara skriver i en årsredovisning och inte, på riktigt, integrerar i sin affärsmodell.

– Det går inte att bara fundera på det enskilda företaget, vi måste ha ett större och globalt perspektiv. Det finns forskningsstöd som jobbar intensivt med de här frågorna, säger Erik Thedéen.

SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till.

Annons

PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag. 

Magnus Billing, vd för Alecta betonar direkt att Alecta aldrig kommer att ge avkall på avkastningen till förmån för hållbarhet.

– Gör vi det så riskerar vi att gå fel, säger Magnus Billing bestämt från scen.

Hållbarhet är inte som förr en kostnadsfråga, utan något som alla i finansbranschen måste ta på allvar och jobba med.

Alecta förvaltar 900 miljarder kronor för sina kunder. Bolaget rankas som världens tredje mest effektiva pensionsbolag.

– Egentligen borde vi rankas som nummer två, men det ska jag inte gå in på nu, sa Magnus Billing till publikens skratt.

– Långsiktighet och ökad transparens. Det är nyckeln till att skapa en hållbar finansbransch, betonade Magnus Billing flera gånger under sitt föredrag.

– Det är mycket klimatfokus i hållbarhetsfrågan, jag vill även lyfta frågan om bolagsstyrning. Det är viktigt vilka beslut ägarna fattar i de här frågorna. De så kallade ”ansiktslösa ägarna” kan faktiskt leverera resultat, det är mycket roligt.

Under Finansdagens avslutning talade Göran Persson om hållbar ekonomisk utveckling.

– Jag är inte bara ordförande för Swedbank utan också bonde. Det är jag omåttligt stolt över. När det gäller gårdar så säger man att när du ska lämna över gården till nästa generation så ska den vara i bättre skick än när du fick den.

– Detsamma gäller ekonomin, nästa generation ska inte ärva skulderna utan möjligheterna, säger Göran Persson.

Han betonar från scen att Sverige nu är i gott skick, det finns skapliga marginaler. Han befarade dock att vi står inför en lågkonjunktur, men det kan lika gärna bli en avmattning.

– Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten, sa Göran Persson, som i vanlig ordning talade fritt utan manus.

– Sverige är en ekonomi som har byggts upp av att vi har exploaterat vår skog malm och vårt vatten. Det vi har gjort historiskt hade vi inte kunnat göra med dagens lagar och regler, säger Göran Persson.

– Jag är övertygad om att vi står inför biologins århundrade. Vi kommer att leva med skogens och vallens kraft framöver. Våra gröna naturresurser kommer att bli mycket viktiga för framtidens hållbara Sverige. Jordbruket kan bli vår nya framtidsbransch, det hoppas jag både för min egen och landets skull.

– Ett mer spännande språng än det vi står inför nu tror jag inte finns.

Moderatorn avslutar med frågan: har du något tips till de som jobbar med finansbranschen?

– Tala sanning, gör rätt, gör bara sådant som gör att du kan se dina barn i ögonen efteråt. Etik och moral är viktigt. Handslag gäller.

Annons