"Om du är cash rich kommer du att köpa bolag nu", säger Deutsche Banks Nordenchef Jan Olsson.
"Om du är cash rich kommer du att köpa bolag nu", säger Deutsche Banks Nordenchef Jan Olsson.
Bank

"Lättare att göra cash-affärer"

Med det svajiga läget på aktiemarknaden kommer företagsförvärven att bli allt fler. Särskilt utköpen från börsen. Det anser Deutsche Banks Nordenchef Jan Olsson.

Uppdaterad 2019-02-05
Publicerad 2019-02-05

I december utsågs Deutsche Bank av Mergermarket till bästa finansiella rådgivaren i Sverige. Verksamhetens vd Jan Olsson tonar ned betydelsen av utmärkelsen, det är så slumpartat vilka affärer som går i lås menar han. Men den som är snabbfotad och ser möjligheterna har naturligtvis en fördel, särskilt på en volatil marknad.

Jan Olsson har i tidigare intervjuer förutspått en utköpsvåg 2019, vilket gynnar den som är stadd vid kassa. För Realtid utvecklar han sina spaningar inför 2019. Inte minst kring M&A, fusioner och förvärv.

– 2018 var globalt sett ett bra transaktionsår för alla banker. På grund av volatiliteten på aktiemarknaden finns fortsatt goda M&A-möjligheter, så det kommer enligt min bedömning att bli ännu ett bra år på M&A-sidan, men kanske mer normalt läge på finansieringssidan och på equitysidan.

När bolagens aktiekurser hoppar upp och ned, sjunker värderingarna och det skapas uppköpsmöjligheter. Men för att dra nytta av dem gäller det att ha reda pengar. 

– När det är mycket volatilitet i marknaden blir det också mindre finansieringstransaktioner. Det är svårare att göra aktieaffärer nu. Aktieaffärer kräver att man tror på mycket synergier. Vid en cash-affär behöver inte synergierna spela någon roll, då handlar det om vad man gör med verksamheten.

– Det är lättare att göra cash-affärer – om du är cash rich kommer du att köpa bolag nu.

Sammanfattningsvis, i rådande konjunkturläge spår Jan Olsson fler utköp från börsen. Vinnaren blir den som har likvida medel.

Megafonderna har de senaste åren blivit allt fler och gynnas nu av konjunkturläget: PE-fonder, infrastrukturfonder eller pensionsfonder som kommer att ta för sig.

– Private Equity har varit en stigande trend de senaste 15 åren helt klart. Pensionsfonderna har kommit in i spelet och gör infrastrukturaffärer, säger Jan Olsson.

Däremot är det ingen kris för svenska bolag, enligt Jan Olsson, trots mer volatilitet på börsen. De har generellt sett relativt starka balansräkningar och kronan är relativt lågt värderad, vilket gynnar exporten. Nordiska bolag står väl rustade inför en kommande global konjunkturavmattning, menar han.

Vad innebär det beskrivna läget för era affärsmöjligheter?

– På en marknad med mycket volatilitet finns det affärsmöjligheter om man är snabbfotad. De finns nu och kan inte vänta, man måste ta möjligheterna. Telekom, Farma och Energi är fortsatt de starkaste sektorerna.

Efter ett skakigt avslut på 2018 har första månaden 2019 gått i återhämtningens tecken, Dow Jones World Index steg under januari månad drygt 8 procent och OMX Stockholm slutade vid månadens slut i samma härad, drygt 8 procent upp sedan årsskiftet. 

– Januari brukar i och för sig vara en stark månad, kommenterar Jan Olsson.

Platsannonser