Finans

Latour och Melker Schörling säljer i Loomis

Bolagen avyttrar nästan 10 miljoner b-aktier.

Publicerad 2016-03-03

Investmentbolagen Latour och Melker Schörling har tillsammans sålt 9,6 miljoner B-aktier i Loomis i en accelererad bookbuilding-process.

Innehavet motsvarar 12,8 procent av kapitalet och 9,1 procent av rösterna och försäljningen gjordes till priset av 249 kronor per aktie, enligt ett flaggningsmeddelande.

Latour och Melker Schörling tjänar 1,2 miljoner kronor respektive 1,1 miljoner kronor på affären men deras innehav av A-aktier är fortfarande oförändrat.

"Latour och MSAB kommer att fortsätta att ta ansvar som huvudägare för Loomis genom oförändrad styrelserepresentation, och stödjer den långsiktiga strategiska inriktning som Loomis ledning och styrelse fastslagit", framgår det av flaggningsmeddelandet.

Efter affären äger Latoru och MSAB tillsammans 3,4 miljoner A-aktier i Loomis, vilket motsvarar 32,3 procent av rösterna och 4,6 procent av kapitalet.
Goldman Sachs var mäklare i transaktionen.
 

Platsannonser