Finans

Latour köper hissbolag

Investmenbolaget köper Aritco av Credelity Capital och nettolåneskulden ökar med omkring 750 miljoner kronor.

Realtid.se
Uppdaterad 2016-05-23
Publicerad 2016-05-23

Investmentbolaget Latour har förvärvat Aritco Group, en ledande tillverkare av villahissar och plattformshissar. Säljare är en grupp privata investerare genom Credelity Capital.

Aritco Group har huvudkontor och tillverkning i Kungsängen utanför Stockholm. Hissbolagets marknader är Europa, Mellanöstern och Asien och Aritco har även dotterbolag i Storbritannien. Bolagets nettoomsättning var 369 miljoner kronor under 2015 och en ebitda-marginal på 19 procent.

”Jag är mycket glad över att få Latour som ny ägare. Det är en långsiktig industriell ägare som kan stötta Aritcos tlllväxtplan i såväl nya produkter som nya marknader. Jag vill också tacka Credelity Capital för deras stora bidrag till vår utveckling”, säger Tommy Löwbäck, vd för Aritco Group i ett pressmeddelande.

Latour  kommer att driva Aritco som ett fristående bolag.

”Aritco är ett kvalitetsbolag som levererar hissar för persontransport, både för publika miljöer och för privata hem. Vi ser ett växande intresse och ett långsiktigt behov för hisslösningar i hemmen som höjer livskvalitén (...)", säger Björn Lenander, affärsområdeschef för Latour Industries.

Genom förvärvet ökar nettolåneskulden i Latourkoncernen med cirka 750 miljoner kronor.

Tillträde beräknas ske i månadskiftet maj/juni 2016.

 

Platsannonser