Finans

Latour förvärvar Micor

Gustaf Douglas investmentbolag Latour förvärvar Minor, genom LSAB Group.

Publicerad 2017-10-12

Investment AB Latour har genom LSAB Group AB, en del av Latour Industries, tecknat avtal om att förvärva Micor AB med säte i Laholm. Enligt pressmeddelandet är "förvärvet en del i LSAB’s strategi att stärka sin position som leverantör av verktyg till den industrialiserade träsektorn". 

Micor har 19 anställda och årlig omsättning om cirka 27 miljoner kronor, varav cirka 50 procent går på export.

”Under sommaren inledde vi ett samarbete som nu sluts genom att vi förvärvar bolaget. Med Micor breddar vi vårt befintliga sortiment av sågklingor och vi ser stora synergier i att nyttja respektive bolags kundbas samt kompetens inom produktion av sågblad”, kommenterar Hans Ekholm, vd för LSAB Group AB. 

”LSAB och Micor kompletterar varandra mycket väl vad det gäller såväl sortiment som geografi. Respektive bolags kunder kommer att få tillgång till ett bredare sortiment och en portfölj med starka varumärken såsom Westlings, LSAB och Micor”, säger Stig Niklasson, Micor’s nuvarande VD och ägare.

Platsannonser