HelgNyhet

Lär känna dig själv och din omgivning – och få ett lugnare liv

Publicerad

Vi hamnar alla i situationer då vi konfronteras med människor som inte är som vi. Vi kanske upplever andra som för högljudda, för dominanta eller för stela. “Kan han inte bara släppa loss lite?” eller “varför måste hon alltid prata med så många innan hon påbörjar sin arbetsuppgift?” kanske vi tänker. Här berättar Annika R Malmberg, vd för Hamilton Group, hur vi ska hantera andra och hur vi ska lära känna oss själva. 

Miriam Istner-Byman

Ibland blir vi frustrerade över andra människors beteende, ibland blir vi besvikna och ibland försöker vi till och med göra om andra människor – allt för att de ska likna oss själva lite mer. Men, det är sällan vi lyckas.

Annika R Malmberg, vd för Hamilton Group, framgångsexpert och författare, coachar sedan länge svenskt näringsliv och offentlig förvaltning i ledarskap, team, kundbemötande och sälj. Att lära känna sig själv och att känna igen olika personlighetstyper är hennes första råd för att skapa mer framgångsrika relationer. 

Annika R Malmberg
Hamilton Group

Annons

– Genom att känna dig själv och din omgivning får du ett lugnare liv. Du kan lättare hitta en miljö som premierar dina starka sidor och där du blir uppskattad för den du är. Det kommer att bidra till att du blir mer harmonisk. Du slipper också irritera dig över andra om du förstår vilka drivkrafter som ligger bakom deras handlingar. 

För att göra det lättare för människor att komma till insikt om vilka de själva är och vilka de har i sin omgivning har Annika Malmberg skrivit en bok som har fått titeln “Make It Work”. 

Det är en bok skriven med mycket värme och humor om hur vi ska gå tillväga för att undvika de vanligaste krockarna och hitta sätt att mötas på. 

Annons

Boken utgår från de fyra färgerna eldröd, solgul och skogsgrön och havsblå. 

Eldröda personer utmärks av att de är handlingskraftiga, krävande och beslutsamma. De är starka individualister som gärna konkurrerar för att nå sina mål. De kan bli arga när andra inte gör som de vill och ibland kan andra människor känna rädsla för dem. Eldröda personer mår bra av att få leda, tävla och vinna. En eldröd person skulle aldrig ställa upp i en tävling utan att försöka vinna, inte heller skulle personen avstå från att säga sin åsikt när personen inte håller med eller säga till någon att “vi kan göra som du föreslår”.

Medan eldröda personer går under epitetet “verkställare” går solgula personer under beteckningen “inspiratören”.

Annons

Solgula personer är utåtriktade och entusiastiska, de är skickliga på att utöka och upprätthålla kontakter och bygga framgångsrika nätverk. De är ofta spontana och gillar att synas. Inte sällan uppfattas de som tidsoptimister och kan bli lite väl upptagna av sig själva och sina egna behov.

Skogsgröna personer brukar ofta uppfattas som “stödjare”. De är vänliga och tålmodiga och är alltid beredda att hjälpa sina vänner. De mår bra av att omgivningen mår bra och håller sams. Många gånger fokuserar de mer på omgivningens behov än på sina egna. De behöver ofta träna i att sätta gränser och att kommunicera sina egna behov. Skogsgröna personer skulle aldrig konfrontera en kollega och berätta att de är arga på kollegan. Inte heller skulle de avsiktligt starta ett bråk. 

Havsblåa personer uppfattas ofta som “observatörer”. De är exakta och disciplinerade. De är misstänksamma mot främlingar och vill helst utföra uppgiften själva så att den blir rätt. De påverkar andra med logiska argument och fakta och kan lätt fastna i detaljer. Det händer att de ser ner på människor som de uppfattar som mindre intelligenta och de har svårt att förlåta sig själva när de har gjort ett misstag. 

Inom jurist- och revisionsbranschen är det vanligast att medarbetarna tillhör den havsblå/skogsgröna kategorin, menar Annika R Malmberg. 

– De här yrkena attraherar människor som är analytiska och rationella. De är duktiga på problemlösning och tycker om att grotta ner sig i detaljer. Bland chefer kan man se något mer eldröda personer än i andra befattningar, men man kan självklart bli chef oavsett vilka färger man har, säger Annika R Malmberg och fortsätter:
– Det viktiga som chef är att inse att alla färger har egenskaper som kan hjälpa mig i ledarrollen men också sidor som ibland gör att jag inte får med mig andra. När jag får frågan vilken färg passar bäst för en chef, brukar jag svara att det inte hänger på färgen, utan på måttet av självinsikt. Den chef som känner sig själv kan lättare anpassa sitt ledarskap, så att det passar de personer som chefen vill få med sig. På så vis blir chefen ofta mer framgångsrik.

Havsblåa personer kan ibland ha en tendens att lämna för mycket, för detaljerad och ibland för omfattande information till kunder, vilket gör att kunden kan bli otålig eller förvirrad, berättar Annika R Malmberg. De förstår helt enkelt inte vad det är som de förväntas göra.

– I mötet med kunder är det viktigt att uttrycka sig på ett sätt som kunden begriper. Juristen och revisorn har ibland en tendens att berätta allt de inte kan göra och vilka problem de ser. Då är det lätt att uppdragen går till andra aktörer, inte för att de nödvändigtvis är mer kompetenta utan för att de istället berättar om allt de kan göra för kunden. 

Eldröda chefer bör enligt Annika R Malmberg arbeta mer med att komma till insikten att för att få alla med sig måste man också fokusera på olika saker. Vissa medarbetare kommer att inspireras av att man pratar siffror och resultat, andra för att man bjuder på sig själv, är delaktig i olika sociala aktiviteter och ställer personliga frågor. 

Säljare, som ofta är solgula, har ibland svårt att nå fram för att de är för upptagna av sig själva och att prata och berätta att de ibland glömmer att fokusera på kunden. 

– Allt handlar egentligen om att tala samma språk som den du möter. Det handlar inte om att inte vara sig själv för alla personlighetstyper är bra på sitt sätt. Det handlar egentligen bara om att vara medveten om vem man har framför sig och agera därefter. 

Insikt i vem man själv är och vilka man har i sin omgivning är ett viktigt steg för att få bättre relationer, hävdar Annika R Malmberg. Hennes bästa tips för att få en fridsam jul är därför att ge boken “Make It Work” till alla man ska fira jul tillsammans med och ställa som krav att boken måste vara utläst senast dagen innan julafton. 

– Julen är det ultimata testet i att hålla sams. Mycket ska göras på kort tid, man kopplas samman med människor man kanske självmant inte skulle umgås med och alla har sina traditioner. Om man har lärt sig att känna igen olika personlighetsdrag och förstå dem är det lättare att bli mer accepterande. Då är också chansen större att man får en mer harmonisk tillvaro. 

Annons