Länsförsäkringar vinner miljontvist

Kalldusch för Connecta-spararna. Får ingen ersättning efter investeringsbedrägeri.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-12-01

Hovrätten för Skåne och Blekinge river upp tingsrättens dom i det så kallade Connecta-målet. Enligt hovrätten har de 34 lurade investerarna inte rätt att påkalla den ansvarsförsäkring som Connecta hade hos Länsförsäkringar. Om domen står fast går de helt miste om ersättning.

Kunder till Connecta Fond och Försäkring har placerat pengar i en finansiell produkt som vd:n på bolaget hittat på och som inte fanns i verkligheten. Vd:n tog själv hand om det insatta kapitalet. Trots att han företrädde ett bolag med ansvarsförsäkring räcker inte detta enligt hovrätten.

"För att ansvarsförsäkringen ska gälla krävs att skadan uppkommit vid försäkringsförmedling. Hovrätten konstaterar att det varit fråga om 'finansiella produkter' som inte existerade och att den Connecta-anställde aldrig haft avsikt att förmedla någon verklig försäkring. Det har då inte varit fråga om försäkringsförmedling", skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

I domen argumenterar hovrätten för att det är bevisat att Connecta-chefen redan från början hade planerat att svindla kundernas pengar. Att han agerade som representant för bolaget spelar ingen roll för hovrättens bedömning.

"Det har således inte varit så att [Connecta-chefen], när det gäller de investeringar som gjorts inom ramen för de fiktiva produkterna, lagt fram, föreslagit eller på annat sätt utfört förberedande arbete i syfte att verkliga försäkringsavtal skulle ingås och först när medlen betalades in beslutat sig för att själv behålla pengarna", skriver hovrätten i domen.

Om det inte går att belägga att försäkringsförmedling faktiskt skedde kan inte heller ansvarsförsäkringen påkallas menar hovrätten.

Domen, som kan överklagas, betyder att investerarna går miste om omkring 55 miljoner kronor som de skulle fått rätt till om tingsrättens dom stått fast. Nu måste de istället stå för Länsförsäkringars rättegångskostnader samt kostnaderna för de egna ombuden.

Länsförsäkringar avstår från att lämna kommentarer innan bolaget hunnit analysera domen mer i detalj.

Realtid.se söker övriga inblandade parter för en kommentar.

Platsannonser