Annons

Annons

Länsförsäkringar tar över fondförvaltning i egen regi

Under våren 2018 kommer Länsförsäkringars förvaltning av svenska räntefonder att ske i egen regi. Därmed ökar antalet egenförvaltade fonder hos Länsförsäkringar ytterligare.

Detta är det tredje steget bolaget tar mot egenförvaltade fonder, som idag är Länsförsäkringar Fastighetsfond, Länsförsäkringar Småbolag Sverige samt Länsförsäkringar Sverige Aktiv. De Bekväma Fonderna förvaltas sedan starten i egen regi.

Tidigare har Länsförsäkringar enbart arbetat med externa fondförvaltare men nu ska förvaltningen av räntefonderna ske i egen regi.

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar fondförvaltning, anser att det finns fler fördelar med detta.

Annons

Annons

– Vi har vuxit snabbt och förvaltar nu över 130 miljarder kronor, vilket betyder att Länsförsäkringar fondförvaltning idag är ett av de största fondbolagen i Sverige. Precis som med förvaltningen av svenska aktiefonder är ränteförvaltningen ett område där det är vår övertygelse att vi kan göra detta framgångsrikt med egna anställda förvaltare. Under de senaste åren har också ägarstyrningsarbetet alltmer integrerats i förvaltningen och på det här sättet blir vi tydligare och mer effektiva i vår ägarstyrning, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson.

Som en följd av beslutet att plocka hem förvaltningen av fonderna ska Länsförsäkringar fondförvaltning rekrytera två ansvariga ränteförvaltare.

Strategin är att varje enskild fond förvaltas av de förvaltare och förvaltningsteam som bedöms ha bäst förutsättningar för att skapa en god avkastning till andelsägarna.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons