FinansNyhet

Länsförsäkringar stämmer Trygg-Hansa

Publicerad

Länsförsäkringar stämmer Trygg-Hansa på 1,5 miljoner kronor för ett försäkringsärende. Stockholms tingsrätt får avgöra tvistemålet.

Olof Ehrs

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har lämnat in en stämningsansökan mot Trygg-Hansa till Stockholms tingsrätt. Trygg-Hansa stäms på 1,5 miljoner kronor efter att enligt stämningen ha undanlåtit betalning för ett företag med försäkring i Trygg-Hansa som orsakat en vattenskada för en försäkringstagare i Länsförsäkringar, skriver Sak och Liv.

Det hela började 2016 då Chalmersfastigheter anlitade bolaget Energifasader Väst för att byta solskydd på lanterniner på en fastighet. Energifasader anlitade då en underentreprenör, Roland Lind Teknik, som av misstag råkade köra på en ledning till sprinkleranläggningen. Då forsade stora mängder vatten ut i byggnaden vilket ledde till en kostsam vattenskada.

Energifasader är numera försatt i konkurs och Länsförsäkringar väljer därför att rikta sina krav gentemot Trygg-Hansa. Enligt stämningsansökan träffades sedan Chalmersfastigheters försäkringsgivare Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Energifasader Väst med deras representanter från försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

Annons

Då kom parterna överens om att Länsförsäkringar skulle återkomma till Trygg-Hansa med sina regresskrav då skadad var slutreglerad. Länsförsäkringar betalade sedan ut 1,5 miljoner kronor till Chalmersfastigheter för reparationer av vattenskadan. När arbetet med detta var klart så framställde Länsförsäkringar sina regresskrav gentemot Energifasader Väst och Trygg-Hansa. Trygg-Hansa bestrider i sin tur regresskravet och menar att det hela är preskriberat.

”Länsförsäkringar gör gällande att Energifasader och Trygg-Hansa redan i juli 2016 vid möten med företrädare för Länsförsäkringar, godtagit ansvaret för vattenskadan och accepterat att utge ersättning för skadan, så snart ett skadeståndskrav kunde preciseras. Parterna har härigenom träffat en överenskommelse om skaderegler, som varken Energifasader och Trygg-Hansa ensidigt kan frånträda genom att senare invända att preskription har skett”, skriver Länsförsäkringar i stämningen.

Annons