Hållbarhet

Länsförsäkringar skärper klimatkraven

Länsförsäkringar skärper kriterierna för investeringar i fossila bolag.

Uppdaterad 2019-10-14
Publicerad 2019-10-14

Länsförsäkringar avslöjar i ett pressmeddelande att man skärper kriterierna för investeringar i fossila bolag. Dessutom införs kompletterande kriterier för att identifiera och främja bolag som är i klimatomställningar.

Detta gäller nu för Länsförsäkringars investeringar ur ett klimatperspektiv:

• Bolag som har en omsättning från oljesand på över 5 procent exkluderas.

• Högst 5 procent av ett företags omsättning får komma från kol. Tidigare låg gränsen på 20 procent.

• Länsförsäkringar behåller investeringar i energibolag, under förutsättning att omställning av verksamheten påbörjats i linje med Parisavtalets klimatmål.

– Som ett av de första bolagen i branschen inför vi klimatfokuserade omställningskriterier i alla våra egna portföljer och fonder. På så sätt kan vi aktivt främja bolag som ställt sig bakom Parisavtalets klimatmål, säger Kristofer Dreiman, ansvarig för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar

Platsannonser