Försäkring

Länsförsäkringar: Lokalt och bredd ger nöjda kunder

Länsförsäkringsbolagens lokala förankring i kombination med bredden i erbjudandet inom försäkring och bank förklarar höga betyg i SKI-mätningar.

Uppdaterad 2019-11-14
Publicerad 2019-11-13

Länsförsäkringar ligger bra till i en mätning av Svenskt kvalitetsindex som presenterades tidigare i veckan. Svenska kunder är nöjda med försäkringsbranschen och Länsförsäkringar toppar majoriteten av listorna.
 
Bland både privat- och företagskunder inom sakförsäkring kommer Länsförsäkringar högst i årets ranking och för segmentet fordonsförsäkring delas toppnoteringen med Svedea. 
 
Anna-Greta Lundh hänvisar framgången i mätningarna till företagsformen med 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag som var och en arbetar med sin begränsade marknad och därmed kommer närmare kunderna. I Södermanland bor det till exempel 280 000 personer. 
 
– Jag tror att vår konstruktion gör att vi blir mer kundorienterade. Vi har också sedan en längre tid kunnat erbjuda kunderna en bra helhet med bank, sak- och livförsäkring och sedan ungefär 2001 också fastighetsförmedling. Det är en kombination som jag tror uppskattas av kunderna, säger Anna-Greta Lundh.
 
Det är det lokala länsförsäkringsbolaget som möter kunderna inom alla produktområdena. De 23 länsförsäkringsbolagen har tillsammans skapat ett servicebolag, Länsförsäkringar AB, för att hitta stordriftsfördelarna, som är ett helägt dotterbolag till länsförsäkringsbolagen. 
 
De flesta besluten gentemot kund tas i det lokala bolaget såsom kreditgivning, försäkringspremier och skadehantering.
 
Skiljer ni er mycket från konkurrenterna när det gäller den lokala aspekten?
 – Ja, det gör vi. Särskilt när det gäller bredden av erbjudandet till kunderna, det finns det ingen annan konkurrent som har, säger Anna-Greta Lundh. 
Länsförsäkringar Södermanland har cirka 150 anställda. Personalen stannar relativt länge vilket borgar för både bredd och djup i kunnandet, enligt Anna-Greta Lundh. 

– Det känns extra roligt att få så fina betyg för risken när man blir väldigt bred är att man tappar djupet och inte blir så bra på varje enskild del som ingår i erbjudandet. SKI-mätningen säger att man värderar oss högt i varje enskild del också, säger Anna-Greta Lundh.
 
Är du överraskad av resultatet från SKI-mätningarna?
– Jag är framför allt väldigt glad att vi fick bättre resultat inom motorförsäkring än tidigare. Vi har justerat priserna både uppåt och nedåt på grund av riskanpassning och att vi lyckats förklara för kunderna på ett bra sätt känner jag mig extra glad över, säger Anna-Greta Lundh. 
 
Som ordförande i Länsförsäkringars vd-samråd, hur tycker du att det går övergripande för
helheten?

– Det går fantastiskt bra på banken med många nya kunder medan vi inom försäkring behåller många av våra gamla kunder som tycker att vi fortfarande ger en bra service, säger Anna-Greta Lundh.
De lokala Länsförsäkringsbolagen är relativt små men med samarbetet inom gruppen lyckas man ändå nå en del stordriftsfördelar, bland annat på IT-sidan, enligt Anna-Greta Lundh. 

Inom sakförsäkringar är Länsförsäkringar marknadsledare med en marknadsandel på cirka 30 procent, över tvåan If Skadeförsäkring som har 18 procent och trean Folksam med cirka 16 procent. Inom icke-kollektivavtalad tjänstepension är Länsförsäkringar också marknadsledare med en marknadsandel på 17 procent, före SPP med 16 procent. På hushållsutlåning ligger marknadsandelen på 7 procent. 
 
– Det är än så länge privatpersoner vi är störst på, vi är fortfarande små inom företagssegmentet. Vi har en långsiktig syn på världen och börjar med sådana segment vi klarar av som lantbruk och småföretag, säger Anna-Greta Lundh.  

Hon tycker att det är extra roligt att få bra kundbetyg med tanke på att Länsförsäkringar ägs av kunderna.

 – Det är väldigt roligt att det här lokala kundägda alternativet uppskattas. Det är en bolagsform som inte är så vanlig. Vi jobbar långsiktigt med bra erbjudande till kunderna.
 
AMF, Folksam och Skandia är också ömsesidigt ägda. Har ni en mer lokal prägel än till exempel dessa?
– Jag vill inte uttala mig om våra konkurrenter. Men vi är lokalt kundägda. Den stora skillnaden är att våra 100 000 kunder i Södermanland äger just oss. Varje länsförsäkringsbolag ägs av just sina kunder, säger Anna-Greta Lundh.

– Sedan samarbetar vi och äger tillsammans Länsförsäkringar AB som bland annat står för IT-verksamheten och annan service till oss. De driver också banken och fondlivbolaget. Det tror jag är den stora skillnaden mellan oss andra spelare på marknaden, tillägger Anna-Greta Lundh. 

Platsannonser