Bank

Länsförsäkringar Bank ökar räntenettot 4 procent

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas positivt och vi inleder året med ytterligare ett kvartal med stark resultatutveckling och god kostnadskontroll," säger Sven Eggefalk, vd för Länsförsäkringar Bank i en skriftlig kommentar.

Uppdaterad 2019-04-26
Publicerad 2019-04-26

Perioden i korthet, koncernen

  • Rörelseresultatet ökade 11 procent till 492,8 (443,3) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,2 (10,5) procent.
  • Räntenettot ökade 4 procent till 1 127 (1 082) Mkr.
  • Rörelseintäkterna ökade 11 procent till 979,8 (883,1) Mkr.
  • Rörelsekostnaderna ökade 7 procent till 457,4 (426,3) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till 29,6 (13,4) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,03) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 12 procent till 591,0 (529,5) Mdkr.
  • Inlåningen ökade 9 procent till 109,8 (100,4) Mdkr. Utlåningen ökade 10 procent till 294,3 (268,6) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 mars 2019 till 15,0 (15,7*) procent.
  • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 11 procent. Antalet bankkort ökade 10 procent.

I ett pressmeddelande kommenterar Sven Eggefalk, vd för Länsförsäkringar Bank resultatet så här:

–Affärsvolymerna ökar kontinuerligt inom samtliga områden och balansen mellan sparande och utlåning är fortsatt god, samtidigt som kreditkvaliten i utlåningsportföljen är hög och kreditförlusterna mycket låga. Tillströmning av nya kunder fortsätter att vara stabil och våra marknadsandelar ökar successivt. Detta visar tydligt att kunderna uppskattar vår lokala affär, vårt erbjudande och ser Länsförsäkringar som en attraktiv leverantör av trygghet. Vi har under kvartalet slutfört projektet med att ersätta bankens IT-plattform med det nya kärnbanksystemet, BaNCS. Implementeringen av BaNCS ägde rum under första helgen i april och kommer att bidra till ännu bättre möjligheter att möta kunderna inom det digitala området. Allt för att fortsätta utveckla våra kundmöten och erbjuda kunden en helhet inom bank och försäkring, oavsett val av kanal.”

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.
* Avser 31 december 2018.

Platsannonser