Bank

Länsförsäkringar Bank i medvind

Länsförsäkringar Bank gör ett rörelseresultat på 1 893 miljoner kronor för 2019, att jämföra med 1 510 miljoner kronor 2018.

Publicerad 2020-02-06

– 2019 har sammanfattningsvis varit ännu ett bra år för Länsförsäkringar Bank. Den goda utvecklingen i verksamheten fortsätter och vår position som en av de ledande retailbankerna i Sverige har stärkts ytterligare, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör för Länsförsäkringar Bank i en skriftlig kommentar.

– Tillväxten i affärsvolymerna har under året varit god med en fortsatt bra balans mellan sparande och utlåning. 

Bokslutet i korthet:

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 893 (1 510) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,5 (8,3) procent.
  • Räntenettot ökade 3 procent till 4 617 (4 497) Mkr.
  • Rörelseintäkterna ökade 6 procent till 4 027 (3 783) Mkr.
  • Rörelsekostnaderna uppgick till 1 926 (2 178) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till 207,2 (94,7) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 17 procent till 656,0 (561,3) Mdkr.
  • Inlåningen ökade 10 procent till 119,3 (108,1) Mdkr. Utlåningen ökade 6 procent till 307,1 (289,4) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 december 2019 till 15,4 (14,7*) procent.

Platsannonser