Annons

Annons

Lannebo tar plats i Fondbolagens förening

Martin Öqvist, vd för Lannebo Fonder, valdes idag in som styrelseledamot i Fondbolagens förenings styrelse.

Maria Rengefors, Nordea Fonder, fortsätter som ordförande och Carl Cederschiöld, Handelsbanken Fonder, fortsätter som vice ordförande.

– Vi månar om att ha en bred representation från den mångfald av fondbolag som finns på den svenska marknaden. Martin Öqvist har erfarenheter från att driva ett fristående fondbolag och kan bidra med de perspektiven i styrelsearbetet”, säger Henrik Lindquist, ordförande i valberedningen och vd för Enter fonder, i ett pressmeddelande.

– Fondbolagens förening bedriver ett angeläget arbete i viktiga frågor för fondbolag och fondernas andelsägare. En fungerande fondmarknad gynnar alla, och vi som oberoende fondförvaltare vill förstås gärna bidra med såväl opinion som expertis. Att erbjudas plats i styrelsen är ett hedervärt uppdrag som inspirerar och förpliktigar, säger Martin Öqvist.

Annons

Annons

 

Styrelsen för Fondbolagens förening:

Ordförande Maria Rengefors, Nordea Fonder (omval)                

Vice ordförande Carl Cederschiöld, Handelsbanken Fonder (omval)     

Övriga ordinarie ledamöter
Martin Öqvist, Lannebo Fonder (nyval)
Peter Branner, SEB Investment Management (omval)
Annelie Enquist, Skandia Fonder (omval)
Liza Jonson; Swedbank Robur (omval)
Magnus Lekander, East Capital (omval)
Johan Wahlman, FIM Fonder (omval)
Åsa Wallenberg, SPP Fonder (omval)

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons