M&A

Lannebo Fonder accepterar höjt bud på HIQ 

Lannebo, som är största ägare i HIQ, avser att acceptera Tritons bud på bolaget.

Uppdaterad 2020-09-25
Publicerad 2020-09-25

Triton Fond V lämnade den 26 augusti genom Trisall AB ett offentligt erbjudande till aktieägarna i HIQ International där Trisall erbjöd sig att betala 70 kronor kontant för varje aktie i HIQ. Lannebo ställde sig då avvaktande till budet. 

Den 15 september inkom Trisall med en höjning av det tidigare erbjudandet till 72 kronor kontant för varje aktie i HIQ. 

– Höjningen av budet innebär att det ligger på en nivå som är rimlig och som gagnar våra andelsägare, säger Mats Gustafssson, förvaltare och ägaransvarig på Lannebo. 

Lannebo Fonder äger i dagsläget 9,1 procent av kapitalet och rösterna i HIQ, vilket gör Lannebo till HIQs största ägare. Fonden Lannebo Småbolag har varit en av de största aktieägarna i HIQ under många år. 

– Genom höjningen har budet nu nått en nivå som Lannebo finner rimlig och Lannebo avser därför att acceptera det nya, högre budet. Vi agerar utifrån det alternativ vi anser vara bäst för våra andelsägare och vi bedömer att det är ett acceptera kontantbudet, säger Mats Gustafsson.

Den 15 september uttalade styrelsen i HIQ att de enhälligt rekommenderar aktieägarna att acceptera det nya, högre budet som motsvarar en premie om 28,8 procent jämfört med stängningskursen den sista handelsdagen före budet. 


 

Platsannonser