Konjunktur

Långtidsarbetslösa ökar snabbt

478 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av juli – 134 000 fler jämfört med juli 2019. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen.

Uppdaterad 2020-08-11
Publicerad 2020-08-11

Antalet långtidsarbetslösa ökar i en allt snabbare takt enligt Arbetsförmedlingen, skriver Direkt. I juli hade 165 000 personer varit utan arbete i tolv månader eller mer, 16 procent fler jämfört med juli föregående år. 

Arbetslösheten bland unga vuxna i åldern 18-24 år var 13,4 procent, vilket kan jämföras med 8 procent 2019.

Platsannonser