Annons Annons
John Strömgren är förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Årets Stjärnförvaltare av Morningstar 2002, 2007, 2008 och 2015. Har ratingen AA hos Citywire.

Långsiktigt fokus oavsett Brexit

Brexit? Trump? Räntehöjning eller räntesänkning? Marknaden är stökig och många sparare är oroliga. Men vi på Carnegie Fonder försöker inte tajma marknaden. Det är helt enkelt inte värt risken, skriver Carnegie Strategifonds mångårige förvaltare John Strömgren.

Uppdaterad 2016-06-29
Publicerad 2016-06-27

Eftersom Strategifonden har möjligheten att investera både på aktie- och räntemarknaden undrar många placerare på vilket sätt vi ändrar allokering i syfte att tajma och därmed skapa extra avkastning.

Det enkla svaret är att vi inte försöker. Det är inte värt risken.

När det talas om att tajma marknaden avser vi oftast aktiemarknaden. Räntemarknaden är ju ofta en viktig del i arbetet att tajma marknaden, men eftersom svängningarna på aktiemarknaden är så mycket snabbare och större så är det lyckad tajming av denna som verkligen kan få stor effekt på avkastningen.

I min senaste månadskommentar redovisade jag följande exempel:

En placerare på den amerikanska börsen (S&P 500) kunde se sina 10 000 dollar investerade den 1 januari 1994 växa till 58 352 dollar fram t o m den 31 december 2013. Om hen missat de fem bästa dagarna under 20-årsperioden hade investeringen bara vuxit till 38 710 dollar och om hen missat de 40 bästa dagarna hade investeringen faktiskt krympt till 8 149 dollar!

Det gäller alltså att klara av att veta både när aktiemarknaden ska gå upp och när den ska gå ned. Studier visar att de som ägnar sig åt att tajma marknaden måste ha rätt i 70-85 procent av fallen för att överträffa en passiv värdepappersportfölj med samma risk. Forskningen kan inte finna stöd för att de fonder som ägnar sig åt att tajma marknaden skapar någon extra avkastning, snarare tvärtom. De profetior som aktiegurus gör i media har inte heller visat sig vara värda att lyssna på.

Vi som arbetar med förvaltningen av Strategifonden tror inte att vi besitter några övernaturliga egenskaper som gör att vi kan tajma marknaden. Som bekant är direktavkastningen en viktig parameter när vi fattar beslut om aktieinvesteringar. Om vi har svårt att hitta aktier med god direktavkastning ligger det nära till hands att aktieandelen blir lägre.

Följaktligen kan allokeringen mellan aktier och ränteinstrument variera något i fonden, men det är inte resultatet av ett aktivt försök att tajma marknaden utan resultatet av en bedömning av hur attraktiva enskilda värdepapper är att investera i.

Vårt fokus är följaktligen att fokusera på att förstå bolagens verksamheter och hur de är värderade. I det sammanhanget refererar jag gärna till Ralph Wanger, framgångsrik amerikansk småbolagsförvaltare.

Wanger once analogized the stock market to a man walking his dog in New York. The man has done the same walk for years, starting at Columbus Circle, strolling through Central Park, and ending at the Metropolitan Museum of Art. 

The dog has boundless energy and never walks in a straight line. He leaps randomly from one direction to the next, stops to smell every leaf, barks at other dogs, and jumps on you for no reason.

At any moment, there is no predicting what the dog will do or which way he'll leap. His movements are totally unpredictable. But you know he's heading northeast at about three miles per hour, toward the museum, where he'll eventually end up – because that's where the owner is taking him.

"What is astonishing," Wanger said, "is that almost all investors, big and small, seem to have their eye on the dog, and not the owner."

As you navigate your life as an investor, pay more attention to the owner (businesses) and less to the dog (markets).

Vill du ha löpande nyheter från Carnegie Fonder?

Följ oss på Linkedin och prenumerera på vårt nyhetsbrev Utsikt så tar du del av nyheter, intervjuer och alla våra förvaltares kommentarer.


CARNEGIE FONDER

Platsannonser

Logga in