Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf vd på Landshypotek bank.
Bank

Landshypotek Bank växer med bolånen

Nischbanken Landshypotek Bank fortsätter växa. Både utlåningen och inlåningen har ökat under årets första tre kvartal, men rörelseresultatet har försämrats. Samtidigt har banken klivit in på bolånemarknaden.

Uppdaterad 2017-10-27
Publicerad 2017-10-27

Rörelseresultatet för Landshypotek Bank uppgår till 86,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017. Det kan jämföras med 146,3 miljoner kronor för samma period i fjol.

Räntenettot uppgår till 190,8 miljoner kronor, jämfört med 186,8 miljoner kronor för tredje kvartalet 2016.

“Vi fortsätter att stärka lönsamheten i vår nuvarande affär med tillväxt inom både inlåning och utlåning. Det som präglat kvartalet är dock vår marknadsintroduktion som bolånebank. Under sommarmånaderna har vi alltid många aktiviteter som stärker vår marknadsnärvaro inom jord och skog, men nu har vi också påbörjat en presentation av oss som bank för bolån till hus”, skriver Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf vd på Landshypotek Bank, i sin kommentar till rapporten.

För perioden januari-september 2017 uppgår rörelseresultatet till 233,9 miljoner kronor, jämfört med 349,1 miljoner kronor under samma niomånadersperiod i fjol.

Räntenettot för de tre första kvartalen uppgår till 577,8 miljoner kronor, jämfört med 561,1 miljoner kronor under samma period i fjol.

Kostnaderna uppgår till 293,7 miljoner kronor, jämfört med 279,4 miljoner kronor i fjol.

Utlåningen uppgår till 67,6 (66,2) miljarder kronor. In- och upplåningen uppgår till 12,5 (11,7) miljarder kronor.

“Under vår bolåneintroduktion har vi stärkt vårt erbjudande med en ytterst konkurrenskraftig ränta, i en särskild och tidsbegränsad satsning. Med den ökade närvaron hittar fler kunder till vår nya digitala bolåneansökan. Vi får därmed dels åtskilliga vittnesmål om snabbheten och smidigheten i den samlade processen för att bli kund hos oss, dels en återkoppling och därmed möjligheter till justering för att för att bli en ännu bättre bank. Fortfarande är vi i början på vår resa till att bli en bredare bank. Vårt nya steg präglas av långsiktighet”, skriver Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Platsannonser