Bank

Landshypotek Bank sänker räntan

Landshypotek Bank sänker räntan för bolån med 0,1 procentenheter för bolån med tre månaders bindning, vilket ger en bästa ränta på 1,29  procent (effektiv ränta).

 

Camilla Jonsson
Uppdaterad 2020-02-19
Publicerad 2020-02-19

– Som nya på bolånemarknaden har vi en uttalad ambition att göra skillnad och utmana med ett konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder. Nu har senaste periodens ökning av våra upplåningskostnader planat ut och vi bedömer därför att vi har möjlighet att göra den här sänkningen på den korta bolåneräntan, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank i en presskommentar.

Bankens nya listränta för bolån med tre månaders bindning och utan hänsyn tagen till belåningsgrad är 1,77 procent (effektiv ränta). Med en belåningsgrad upp till och med 60 procent blir den bästa effektiva räntan 1,29 procent.

Banken har erbjudit bolån till hus i drygt två år och har nu en utlånad volym på drygt 7 miljarder kronor.

Platsannonser