Bank

Landshypotek Bank får nytt tillstånd från FI

Landshypotek Bank har fått tillstånd av Finansinspektionen som kommer ge nya möjligheter inom företagsutlåningen.

Publicerad 2017-11-10

Landshypotek Bank skriver i ett pressmeddelande att banken har fått tillstånd av Finansinspektionen "för att använda en grundläggande metod för att internt kunna beräkna risk och kapitalbehov för större företagskunder inom jord och skog”, skriver banken.

– Det är ett mycket välkommet besked från Finansinspektionen. Tillståndet är avgörande för våra möjligheter att långsiktigt konkurrera och växa med våra större företagskunder inom det som är vår nisch, jord- och skogsbruksutlåningen. Det ger möjligheter men också trygghet i vår fortsatta utveckling, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD för Landshypotek Bank. 

För ett drygt år sedan ansökte Landshypotek Bank om ett nytt tillstånd för att tillämpa en grundläggande internmetod för beräkning av risk och kapitalbehov för företagsexponeringar (IRK-f). Bakgrunden är den förändring som sker på marknaden och hos kunderna inom jord och skog. På grund av strukturomvandlingen driver en del jord- och skogsbrukskunder allt större företag vilket även innebär att bankernas risk - och kapitalbedömningar påverkas. 

– Som marknadsledare har beslutet positiv inverkan på hela jord- och skogsbruksnäringen. Eftersom det handlar om vår nisch och kärnkompetens är tillståndet en viktig signal, vi om några på bankmarknaden borde internt kunna bedöma utlåningen till jord- och skogsbrukskunder, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Med tillståndet kommer nu Finansinspektionens kapitalkrav att närma sig de interna kapitalbehov som banken beräknar för sin utlåning.

Platsannonser